Gimnazjum Nr 42 przedstawia się

Gimnazjum Nr 42 znajduje się w samym centrum Warszawy, w pobliżu Dworca Centralnego i Pałacu Kultury. Budynek szkoły leży na terenie byłego Getta. Tuz obok szkoły znajduje się synagoga i Teatr Żydowski.

Nasze gimnazjum istnieje od 1999r. tj. od ostatniej reformy polskiego systemu szkolnictwa. Uczniowie mają po 13-16 lat. Szkoła nasza to gimnazjum dwujęzyczne z klasami z rozszerzoną nauką języka niemieckiego – na każdym poziomie są dwie takie klasy, w których realizowana jest nauka języka niemieckiego w wymiarze 8 godzin tygodniowo.

Jesteśmy szkołą partnerską RFN. Otrzymujemy z Niemiec materiały do nauczania oraz w ramach ww. 8 godzin nauki języka niemieckiego – dwie lekcje tygodniowo prowadzone są przez nauczyciela z Niemiec. W trzeciej klasie uczniowie przystępują do egzaminu DSD I (DEUTSCHES SPRACHDIPLOM) na poziomie B1.
W klasach dwujęzycznych polsko-niemieckich nauczane w obu językach są dwa przedmioty: geografia i wiedza o społeczeństwie.
Ważnym elementem procesu nauczania języka niemieckiego są wymiany uczniów z uczniami szkół w Niemczech. Udział uczniów klas bilingwalnych w programie wymian umożliwia naszym uczniom bezpośredni kontakt z językiem mówionym oraz poznanie kultury i realiów Niemiec.

Nasze szkoły partnerskie to:

Uczniowie klas drugich corocznie biorą udział w Festiwalu Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim w Łodzi, osiągając znaczące sukcesy w postaci wyróżnień pierwszym, drugim i trzecim miejscem wśród występujących szkół. W ramach realizowanych wycieczek klasowych uczniowie klas polsko-niemieckich wyjeżdżają często do Berlina lub Wiednia.

Oprócz nauki prowadzone są w naszej szkole różnorodne zajęcia, pozwalające na rozwijanie zainteresowań i aktywności uczniów. Chodzimy wspólnie do teatru i kina. W pierwszej klasie organizowane są zawsze wyjazdy integracyjne dla uczniów klas pierwszych.
Gimnazjum nr 42 znane jest w Warszawie z licznych sukcesów naszych uczniów w konkursach przedmiotowych z różnych przedmiotów w szczególności z języka niemieckiego, fizyki, matematyki.
Od roku szkolnego 2011/2012 mamy także dwie klasy dwujęzyczne polsko-angielskie.

SchüleraustauschRozwiń

Festiwalukryj

Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim

Uczniowie dwujęzycznych klas polsko – niemieckich w 2 klasie gimnazjum biorą udział w Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim. Festiwal ten organizowany jest w Łodzi przez Europejskie Centrum Młodzieży przy współpracy m.in. pracowników naukowych Katedry Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii Uniwersytetu Łódzkiego, ambasady Niemiec i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Początki festiwalu sięgają roku 1997, odbywa się on każdego roku, a nasi uczniowie mogą poszczycić się licznymi osiągnięciami w tym przeglądzie teatralnym. Przygotowywane przez uczniów przedstawienia prezentowane są również na organizowanym w naszej szkole Dniu Teatralnym. Uczniowie mają okazję wystawienia swoich przedstawień przed szkolną publicznością na deskach Teatru Żydowskiego.

W roku 2002 klasa II d pod kierownictwem niemieckiej nauczycielki pani Gudrun Schindler przygotowała przedstawienie pt. „Fizycy” według F. Dürrenmata. W IV Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim grupa zajęła II miejsce w kraju. Było to pierwsze przedstawienie przygotowane przez naszych uczniów. Uczniowie wystąpili z przedstawieniem również podczas Dni Niemieckich zorganizowanych w XVII LO im. Frycza Modrzewskiego.

W VII Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim w roku 2005 nasi uczniowie zaprezentowali przedstawienie „Schneewittchen”, przygotowane przy współpracy niemieckiej studentki Evy Albert i pani Katarzyny Przybylskiej. Klasa II d zajęła III miejsce w kraju.

W roku 2006 podczas VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim uczniowie klasy II d, pod kierownictwem germanistki Katarzyny Przybylskiej, wystawili przedstawienie „Chaos im Märchenland”. Uczennica grająca główną rolę w tym przedstawieniu uzyskała nagrodę indywidualną dla wybitnej osobowości scenicznej. Nagrodą był udział w projekcie edukacyjnym w Niemczech.

W roku 2007 na IX Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim pokazywaliśmy przedstawienie „Die alte Meistergeige” przygotowane przez Ewę Kempę i Leonarda Kellnera. Klasa zajęła 3 miejsce w kategorii przedstawień gimnazjalnych, a uczeń Mateusz Dobrowolski dostał nagrodę indywidualną za swoją kreację aktorską.

W 2008 na X Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim uczniowie klasy II d zaprezentowali sztukę „Mut schreckt Gespenster” przygotowaną pod opieką pana Leonharda Kellnera i pani Małgorzaty Bogackiej. Przedstawienie nagrodzone zostało drugim miejscem, a uczeń odtwarzający główną rolę otrzymał nagrodę za osobowość teatralną całego festiwalu. Dodatkowo nagrodzony uczeń uzyskał bezpłatny udział w wyjeździe edukacyjnym do Niemiec, połączonym ze zwiedzaniem Zurychu i Strasburga, a pozostali uczniowie klasy w nagrodę uzyskali obniżoną cenę tego wyjazdu.

W 2009 uczniom klasy II d udało się po raz pierwszy zająć I miejsce na XI Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim. Przedstawienie nosiło tytuł „Griechische Tragödie”. Było to przedstawienie przygotowane przez panią Katarzynę Przybylską. Oprócz pierwszej nagrody, uczniowie zostali wyróżnieni również nagrodą specjalną dla chóru greckiego.

W roku 2010 po raz pierwszy dwie klasy: 3D i 3E wzięły udział w XII Festiwalu Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim. Była to już dwunasta edycja tego festiwalu. Klasa 3E pod kierownictwem pani Katarzyny Zelek wystawiła przedstawienie „Die alte Meistergeige” i zajęła II miejsce. Wyróżnienie za osobowość sceniczną otrzymał Michał Michalski.

W Festiwalu wzięła również udział klasa 2D. Z pomocą Pani Moniki Luciani przygotowali spektakl pt. „Kochać czy nie kochać? Oto jest pytanie”

Rok 2011 to kolejna nagroda dla naszych uczniów, którzy zajęli II miejsce na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim. Uczniowie klasy II e wystąpili z przedstawieniem „Prinz Wittchen und die 7 Zwerginnen“, przygotowanym pod kierownictwem pani Katarzyny Przybylskiej.