Gimnazjum Nr 42 przedstawia się

Gimnazjum Nr 42 znajduje się w samym centrum Warszawy, w pobliżu Dworca Centralnego i Pałacu Kultury. Budynek szkoły leży na terenie byłego Getta. Tuz obok szkoły znajduje się synagoga i Teatr Żydowski.

Nasze gimnazjum istnieje od 1999r. tj. od ostatniej reformy polskiego systemu szkolnictwa. Uczniowie mają po 13-16 lat. Szkoła nasza to gimnazjum dwujęzyczne z klasami z rozszerzoną nauką języka niemieckiego – na każdym poziomie są dwie takie klasy, w których realizowana jest nauka języka niemieckiego w wymiarze 8 godzin tygodniowo.

Jesteśmy szkołą partnerską RFN. Otrzymujemy z Niemiec materiały do nauczania oraz w ramach ww. 8 godzin nauki języka niemieckiego – dwie lekcje tygodniowo prowadzone są przez nauczyciela z Niemiec. W trzeciej klasie uczniowie przystępują do egzaminu DSD I (DEUTSCHES SPRACHDIPLOM) na poziomie B1.
W klasach dwujęzycznych polsko-niemieckich nauczane w obu językach są dwa przedmioty: geografia i wiedza o społeczeństwie.
Ważnym elementem procesu nauczania języka niemieckiego są wymiany uczniów z uczniami szkół w Niemczech. Udział uczniów klas bilingwalnych w programie wymian umożliwia naszym uczniom bezpośredni kontakt z językiem mówionym oraz poznanie kultury i realiów Niemiec.

Nasze szkoły partnerskie to:

Uczniowie klas drugich corocznie biorą udział w Festiwalu Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim w Łodzi, osiągając znaczące sukcesy w postaci wyróżnień pierwszym, drugim i trzecim miejscem wśród występujących szkół. W ramach realizowanych wycieczek klasowych uczniowie klas polsko-niemieckich wyjeżdżają często do Berlina lub Wiednia.

Oprócz nauki prowadzone są w naszej szkole różnorodne zajęcia, pozwalające na rozwijanie zainteresowań i aktywności uczniów. Chodzimy wspólnie do teatru i kina. W pierwszej klasie organizowane są zawsze wyjazdy integracyjne dla uczniów klas pierwszych.
Gimnazjum nr 42 znane jest w Warszawie z licznych sukcesów naszych uczniów w konkursach przedmiotowych z różnych przedmiotów w szczególności z języka niemieckiego, fizyki, matematyki.
Od roku szkolnego 2011/2012 mamy także dwie klasy dwujęzyczne polsko-angielskie.

SchüleraustauschRozwiń

TheaterfestivalRozwiń