Das Gymnasium Nr. 42 stellt sich vor

Das Gymnasium Nr. 42 liegt im Herzen von Warschau, in der Nähe des Bahnhofs „Warszawa Centralna“ und des Kulturpalasts, dem Wahrzeichen der Stadt. Die Schule befindet sich auf dem Gebiet des ehemaligen Ghettos. Gleich neben der Schule befinden sich die Synagoge und das jüdische Theater.

Unser Gymnasium besteht seit 1999, dem Jahr, als diese Schulform im polnischen Schulsystem eingeführt wurde.
Die Schulstufe „Gymnasium" umfasst in Polen die Jahrgangsstufen 7 bis 9, also bei uns lernen Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16.

Unsere Schule ist ein bilinguales Gymnasium mit verstärktem Deutschunterricht. In jeder Jahrgangsstufe gibt es zwei sogenannte bilinguale Klassen mit 8 Wochenstunden Deutsch. Ab der zweiten Klasse werden Erdkunde und Sozialkunde teilweise auf Deutsch unterrichtet.
Unsere Schule ist eine Partnerschule der Bundesrepublik Deutschland. Wir erhalten aus Deutschland Lehrmaterial und bei uns unterrichtet eine aus Deutschland entsandte Lehrkraft. Im zweiten Halbjahr der 9. Klasse legen unsere Schüler die Prüfung zum Deutschen Sprachdiplom der Stufe B 1 ab.

Ein wichtiges Element des erweiterten Deutschunterrichts ist der Schüleraustausch mit Schulen in Deutschland. Die Teilnahme der Schüler an Austauschprogrammen ermöglicht unseren Schülern sowohl einen guten Kontakt mit der deutschen Sprache als auch Erfahrungen mit anderen Kulturen.

Unsere Partnerschulen sind:

In der zweiten Klasse nehmen unsere bilingualen Klassen an einem deutschsprachigen Theaterwettbewerb in Łódź teil. Dabei erreichten wir schon häufig den ersten oder zweiten Platz.
Im Rahmen der Klassenfahrten besuchen unsere Schüler mit verstärktem Deutschunterricht oft Berlin oder Wien.

Neben dem Unterricht gibt es auch andere Aktivitäten: Drei- bis viermal pro Schuljahr gehen wir gemeinsam ins Kino oder ins Theater. In der ersten Klasse verbringen wir zu Beginn des Schuljahres eine Woche in einem Integrationslager.

Der Leistungsstand unserer Schüler ist hoch. Jedes Jahr nehmen viele Schüler mit großem Erfolg an Wettbewerben in verschiedenen Fächern u.a. in Deutsch, Physik, Mathe teil.

Seit dem Schuljahr 2011/2012 gibt es im bilingualen Zweig auch zwei Klassen mit verstärktem Englischunterricht.

SchüleraustauschRozwiń

Festiwalukryj

Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim

Uczniowie dwujęzycznych klas polsko – niemieckich w 2 klasie gimnazjum biorą udział w Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim. Festiwal ten organizowany jest w Łodzi przez Europejskie Centrum Młodzieży przy współpracy m.in. pracowników naukowych Katedry Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii Uniwersytetu Łódzkiego, ambasady Niemiec i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Początki festiwalu sięgają roku 1997, odbywa się on każdego roku, a nasi uczniowie mogą poszczycić się licznymi osiągnięciami w tym przeglądzie teatralnym. Przygotowywane przez uczniów przedstawienia prezentowane są również na organizowanym w naszej szkole Dniu Teatralnym. Uczniowie mają okazję wystawienia swoich przedstawień przed szkolną publicznością na deskach Teatru Żydowskiego.

W roku 2002 klasa II d pod kierownictwem niemieckiej nauczycielki pani Gudrun Schindler przygotowała przedstawienie pt. „Fizycy” według F. Dürrenmata. W IV Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim grupa zajęła II miejsce w kraju. Było to pierwsze przedstawienie przygotowane przez naszych uczniów. Uczniowie wystąpili z przedstawieniem również podczas Dni Niemieckich zorganizowanych w XVII LO im. Frycza Modrzewskiego.

W VII Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim w roku 2005 nasi uczniowie zaprezentowali przedstawienie „Schneewittchen”, przygotowane przy współpracy niemieckiej studentki Evy Albert i pani Katarzyny Przybylskiej. Klasa II d zajęła III miejsce w kraju.

W roku 2006 podczas VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim uczniowie klasy II d, pod kierownictwem germanistki Katarzyny Przybylskiej, wystawili przedstawienie „Chaos im Märchenland”. Uczennica grająca główną rolę w tym przedstawieniu uzyskała nagrodę indywidualną dla wybitnej osobowości scenicznej. Nagrodą był udział w projekcie edukacyjnym w Niemczech.

W roku 2007 na IX Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim pokazywaliśmy przedstawienie „Die alte Meistergeige” przygotowane przez Ewę Kempę i Leonarda Kellnera. Klasa zajęła 3 miejsce w kategorii przedstawień gimnazjalnych, a uczeń Mateusz Dobrowolski dostał nagrodę indywidualną za swoją kreację aktorską.

W 2008 na X Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim uczniowie klasy II d zaprezentowali sztukę „Mut schreckt Gespenster” przygotowaną pod opieką pana Leonharda Kellnera i pani Małgorzaty Bogackiej. Przedstawienie nagrodzone zostało drugim miejscem, a uczeń odtwarzający główną rolę otrzymał nagrodę za osobowość teatralną całego festiwalu. Dodatkowo nagrodzony uczeń uzyskał bezpłatny udział w wyjeździe edukacyjnym do Niemiec, połączonym ze zwiedzaniem Zurychu i Strasburga, a pozostali uczniowie klasy w nagrodę uzyskali obniżoną cenę tego wyjazdu.

W 2009 uczniom klasy II d udało się po raz pierwszy zająć I miejsce na XI Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim. Przedstawienie nosiło tytuł „Griechische Tragödie”. Było to przedstawienie przygotowane przez panią Katarzynę Przybylską. Oprócz pierwszej nagrody, uczniowie zostali wyróżnieni również nagrodą specjalną dla chóru greckiego.

W roku 2010 po raz pierwszy dwie klasy: 3D i 3E wzięły udział w XII Festiwalu Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim. Była to już dwunasta edycja tego festiwalu. Klasa 3E pod kierownictwem pani Katarzyny Zelek wystawiła przedstawienie „Die alte Meistergeige” i zajęła II miejsce. Wyróżnienie za osobowość sceniczną otrzymał Michał Michalski.

W Festiwalu wzięła również udział klasa 2D. Z pomocą Pani Moniki Luciani przygotowali spektakl pt. „Kochać czy nie kochać? Oto jest pytanie”

Rok 2011 to kolejna nagroda dla naszych uczniów, którzy zajęli II miejsce na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim. Uczniowie klasy II e wystąpili z przedstawieniem „Prinz Wittchen und die 7 Zwerginnen“, przygotowanym pod kierownictwem pani Katarzyny Przybylskiej.