Pomoc polskim szkołom na Litwie.

Przez kilkanaście lat nasze gimnazjum współpracuje z polskimi szkołami na Litwie za pośrednictwem Fundacji Na Obcej Ziemi. Współpraca ta polega na organizowaniu pomocy dla naszych rodaków mieszkających na Wileńszczyźnie. Pod swoją opieką mamy przedszkola i szkoły wszystkich poziomów. Opiekujemy się szczególnie szkołą w Pikieliszkach, która od paru lat walczy o przetrwanie, ponieważ władze litewskie za punkt honoru obrały sobie jej likwidację. Tak naprawdę funkcjonuje ona tylko i wyłącznie dzięki fundacji Państwa Poźlewiczów (których 3 synowie ukończyli nasze gimnazjum), a my ją wspieramy w działaniach. Poza tym pomagamy szkołom w Podbrzeziu, Niemenczynie, Niemieżu i przedszkolu w Mejszagole. Sytuacja gospodarcza na Litwie jest zła, ludziom żyje się ciężko, a dodatkowo sytuacja Polaków i polskich szkół jest bardzo trudna, pomoc potrzebna jest w następujących obszarach:

1. Zbiórka rzeczy różnych:
- artykuły biurowe - kleje, kredki, długopisy, zeszyty, papier ksero, farby, bloki....
- gry planszowe w dobrym stanie
- książki najlepiej polskich autorów, najlepiej lektury
2. Słodycze:))))))))))))
3. Ubrania w dobrym stanie
4. Telefony komórkowe, komputery, telewizory działające, w dobrym stanie
5. Pomoc finansowa

Jest możliwość wpłat dowolnych kwot na konto fundacji, które niebawem opublikuję. Na początku naszej współpracy organizowaliśmy również polsko-polską wymianę młodzieży. Chcieliśmy, aby nasi uczniowie zobaczyli jak żyją Polacy na Litwie, jakie są realia ich życia i jakie są potrzeby naszych rodaków. Z kolei wizyta uczniów szkół polskich na Litwie, miała na celu pokazanie naszej stolicy i kawałka Polski, ich Ojczyzny, którą tak słabo znają z widzenia, a tak mocno kochają.
Mamy nadzieję, że uda się wskrzesić tę sferę naszej działalności dla Polaków na Litwie.
W poprzednich akcjach, w listopadzie 2016, udało nam się zebrać prawie 3000 zł, dzięki loterii fantowej, kawiarenkom organizowanym przez klasy i dobrowolnym wpłatom rodziców.
W 2017 r., który jeszcze się przecież nie skończył zebraliśmy juz do tej pory 2500 zł, kilkadziesiąt paczek z książkami, 3 rowery, gry planszowe i całe mnóstwo innych rzeczy. Wszystkie te rzeczy były przekazane w 2016 r. szkołom polskim na Litwie, a pomoc ta na pewno przyczyniła się do poprawy warunków pracy i podniesienia poziomu w tych szkołach. Rzeczy ze zbiórek tegorocznych pojadą pod koniec września dużym transportem na Litwę. Jednak pomoc ta wciąż jest potrzebna i wciąż nasi rodacy na Litwie na nią czekają i liczą. Jak Państwo zapewne wiecie rząd litewski nie wspomaga działań polskich szkół, a wręcz je utrudnia.

Ruszamy z III edycją pomocy polskim szkołom na Litwie!!! O wszystkich akcjach i terminach będę informował na bieżąco.

Pozdrawiam!

Jacek Gotkowski

„Z wizytą w polskich szkołach na Litwie”_2016


----------------------------------------------------------------------------------------

A w polskiej szkole, w przyjaciół kole
nauki miło płynie czas.
Na Wileńszczyźnie w pięknej polszczyźnie
nauczyciele uczą nas!


Z wielką radością przyjęliśmy zaproszenie od zaprzyjaźnionej polskiej Szkoły Podstawowej w Pikieliszkach na Litwie na uroczyste obchody 80-lecia jej istnienia. Dla nas było jasne, że reprezentacja Gimnazjum nr 42 musi tam być, ponieważ wzajemne relacje z polskimi szkołami na Litwie są tradycją od początku istnienia naszego gimnazjum. Zanim wyjechaliśmy, zorganizowaliśmy dla naszych przyjaciół zbiórkę tego wszystkiego, czego im najbardziej potrzeba – dzięki ofiarnym sercom Uczniów i Rodziców udało się nam zebrać książki, gry planszowe, zabawki, sprzęt sportowy, artykuły biurowe, pomoce naukowe. Wszystkich darów było naprawdę dużo! Ze sprzedaży ciast w szkolnej kawiarence pozyskaliśmy fundusze, które pozwolą zapewnić szkole w Pikieliszkach opał podczas nadchodzącej zimy.
Głównym celem naszej wyprawy był uroczysty jubileusz w szkole w Pikieliszkach. Nie byliśmy tam jedyną polską szkołą, która swoją obecnością w asyście sztandaru szkoły wsparła uroczystości rocznicowe 24 listopada – obecne były również reprezentacje dwóch szkół podstawowych z Polski oraz przedstawiciele władz samorządowych. Sam jubileusz zgromadził ogromną społeczność związaną przez lata z polską szkołą w Pikieliszkach, ponieważ obecni byli dyrektorzy szkół polskich okręgu wileńskiego, przedstawiciele władz oświatowych, posłanka Rita Tamašunienė, absolwenci, rodzice oraz nauczyciele, którzy przez wiele lat pracowali w Pikieliszkach a także liczni przyjaciele tej placówki.
Część artystyczna, przygotowana przez wszystkich uczniów tej szkoły, dostarczyła nam wielu wzruszeń. Mniej oficjalna część, która przybrała formę wspólnej zabawy z polskimi równieśnikami, pozwoliła nam lepiej poznać dzieci i młodzież z tej maleńkiej społeczności szkolnej liczącej łącznie 13 uczniów, którzy jednak wbrew wszystkiemu pragną właśnie w tej a nie innej szkole zdobywać wiedzę i rozwijać swoje pasje.
Poza Szkołą Podstawową w Pikieliszkach odwiedziliśmy także zaprzyjaźnione od lat szkoły w Podbrzeziu oraz w Niemieżu. Każda ze szkół dostała od nas potrzebną pomoc, aby możliwy był dalszy rozwój tych placówek, ich trwanie w pielęgnowaniu tradycji, historii oraz języka polskiego, który przecież nigdzie nie brzmi tak pięknie jak na Kresach. Zajrzeliśmy także do przedszkola w Mejszagole, by spotkać się z najmłodszymi Polakami na Litwie – tu nam zasłuchanym w teksty Brzechwy w wykonaniu maluchów trudno było ukryć wzruszenie.
Na zakończenie naszej wyprawy odbyliśmy jeszcze krótki spacer po Wilnie, pięknym mieście zwanym perłą baroku.
Odwiedziliśmy najważniejsze miejsca m.in. Cmentarz na Rossie, Ostrą Bramę, Celę Konrada, Kościół na Antokolu.
Zwykle ludzie podróżują, aby poznać nowe miejsca, my poznaliśmy przede wszystkim ludzi oraz podejrzeliśmy troszkę codzienność polskich szkół na Litwie.
Nasza życzliwość i wsparcie będą zawsze je otaczały.


Uczestnicy wyprawy:

Marta Korpacz
Joanna Rapiejko
Julia Sobiech
Stanisław Chodak
Michał Pec
Magdalena Stokowska
Jacek Gotkowski


Dziękujemy Radzie Rodziców za wspieranie szkolnej inicjatywy.