Jak pięknie się różnić? kontynuacja w 2016/2017

"Gra miejska"


Celem Gry miejskiej, która odbyła się 22 czerwca było pokazanie jak wielu Polaków pochodzenia żydowskiego przyczyniło się do rozwoju
kultury polskiej i światowej oraz poznanie obiektów związanych z kulturą żydowską. Z każdej klasy wybrana była delegacja trzech osób szukających. Pozostałe osoby wykonywały plakat tematyczny. Szukający losowali karty z wybranym miejscem,
przy którym należało zrobić zdjęcie oraz uzupełnić kartę pracy. Najwięcej informacji zdobyły osoby z klasy 2c.
Najładniejszy plakat przygotowała klasa 2d.


"Zagrożony gatunek"


W ostatnią środę odwiedzili nas wyjątkowi goście. Marina Hulia – założycielka i dyrektorka Demokratycznej Szkoły na dworcu Brześć ze swoimi podopiecznymi.
Marina uczy i pomaga uchodźcom z Czeczenii. Wspiera dobrym słowem.
Jest z Nimi w dobrych i złych chwilach. Chroni, jak mówią o sobie mali Czeczeni, Zagrożony gatunek.


ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ - AKCJA ŻONKILE
19 kwietnia 2017


19 kwietnia 1943 dwa tysiące Niemców wkroczyło do Getta Warszawskiego, by je ostatecznie zlikwidować. Przeciwstawiło im się kilkuset młodych ludzi z Żydowskiej Organizacji Bojowej oraz Żydowskiego Związku Wojskowego. Wielu wiedziało, że nie mają szans. Woleli zginąć w walce, by ocalić swoją godność.
Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca ŻOB. W rocznicę powstania składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Nasze żonkile nawiązują do tej tradycji. Nosząc je pokazujemy, że ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ o tych, którzy zginęli w walce o godność. Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w akcji Żonkile, rozdając przechodniom żółte kwiatki i przypominając o tamtych wydarzeniach...


Projekt TEST

Osoby uczestniczące w projekcie „Jak się pięknie różnić” brały udział w spotkaniu z założycielką Społecznego Komitetu ds. AIDS. Opowiedziała o pracy stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób potrzebujących i chorych. W 2010 roku Społeczny Komitet ds. AIDS stworzył kampanię, w której młodzi, wykształceni, przebojowi ludzie zachęcają Polaków do badania się w kierunku HIV pokazując, że jest to coś zupełnie zwykłego, naturalnego i trwa tyle co przysłowiowe „wypicie kawy na mieście”. „Projekt Test” to nie tylko akcja zachęcająca do wykonywania testów na HIV, ale przede wszystkim inicjatywa obywatelska, w której kilkudziesięciu młodych, wykształconych, świadomych ludzi upubliczniło swoje twarze, by pokazać, że zrobienie testu jest dla nich czymś naturalnym, oczywistym i bezdyskusyjnym. Zdjęcia, zostały opatrzone słowami, które kojarzą im się z testowaniem m.in. „łatwo”, „szybko”, „bezpiecznie”, „bezpiecznie”, „razem”, „dla Ciebie”, „dla mnie”, „po erasmusie” oraz wiele innych. Kampania obala stereotyp „mnie to nie dotyczy” i pokazuje, że badanie się na HIV jest czymś oczywistym. Rok 2012 został dedykowany kobietom. Ambasadorkami kampanii zostały Anna Mucha, Tatiana Okupnik, Natalia Przybysz, Olga Frycz, Novika i Mika Urbaniak.
Autorką kampanii spod znaku "Projekt Test", realizowanych w ramach Społecznego Komitetu ds. AIDS, była pani Agata Kwiatkowska, absolwentka naszej szkoły i nasz gość honorowy.


Warsztaty pilotażowego programu Fundacji Edukacji Społecznej „Positive action”

16 grudnia 10-cio osobowa grupa uczniów brała udział w pilotażowym projekcie Fundacji Edukacji Społecznej „Positive action”. Zajęcia prowadziła Agata Kwiatkowska i Jan Stola. Warsztaty odbyły się w ramach ogólnopolskiej kampanii dla Ministerstwa Zdrowia, Państwowego Zakładu Higieny i Głównego Inspektora Sanitarnego. Projekt prowadzony przez Fundację ma nakłonić młodych ludzi do zdrowego trybu życia i rezygnacji z używek Poniżej podziękowania dla uczestników zajęć.
Moi Drodzy, jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Oboje z Jankiem byliśmy pod wrażeniem Waszej mądrości i dojrzałości. Tak jak wspominałam, problemu używek i uzależnień jest częścią naszego społecznego życia, więc dobrze wiedzieć jak pomóc, kiedy się bezpośrednio z nim zetkniemy. Gdyby przyszły Wam do głowy jeszcze jakieś komentarze, sugestie, gdybyście mieli dla nas jakieś rady, piszcie lub dzwońcie. A o pracy w temacie HIV/AIDS opowiem Wam już w styczniu :)


Niebieski tydzień dla Fundacji Kawałek Nieba

Akcją na rzecz Fundacji „Kawałek Nieba” rozpoczęliśmy tegoroczne działania w ramach projektu „Jak się pięknie różnić”. Na prośbę zeszłorocznego absolwenta naszej szkoły-Mateusza Waltera zorganizowaliśmy kawiarenkę, z której cały dochód przekazaliśmy fundacji. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, udało się zebrać 2425 zł. W imieniu Fundacji WIELKIE DZIĘKI !!! Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym ”Kawałek Nieba” powstała, aby nieść pomoc w leczeniu – ratować życie i zdrowie dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz pomóc dzieciom cierpiącym z powodu niedożywienia, biedy, trudnej sytuacji życiowej. Pomaga dzieciom – kupuje leki, finansuje leczenie i operacje medyczne ratujące życie i zdrowie, rehabilitacje oraz sprzęt medyczny. Dożywia ubogie dzieci w szkołach. Pomaga także dzieciom, które straciły rodzica oraz tym, których rodzice są ciężko chorzy, a także bardzo często dzieciom pokrzywdzonym przez przemoc w rodzinie - prowadzi akcję Pogotowie Dziecięce.Być Polakiem na Wschodzie…

15 września 2016 roku dzięki wsparciu Fundacji Wolność i Demokracja z krótką wizytą przybyli zaproszeni do naszej szkoły goście z Ukrainy – Pani Tatiana Pułyk, dyrektor Szkoły Polskiej Sobotnio-Niedzielnej w Użgorodzie oraz Pani Natalia Czajkowska, prezes Stowarzyszenia Centrum Kultury Polskiej im. Tymka Padury w Koziatynie. To spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń oraz do bliższego poznania specyfiki funkcjonowania polskich szkół na Ukrainie. Obie Panie poznawały w tym dniu naszą szkołę i jej tradycje, uczestniczyły w obserwacjach lekcji języka polskiego oraz przeprowadziły w dwóch klasach lekcje związane z przybliżeniem uczniom tego, jak wygląda nauka i praca w polskich szkołach na Ukrainie. To pierwsze spotkanie z całą pewnością zaowocuje dalszą współpracą na linii Warszawa-Użgorod-Koziatyń.