Jak pięknie się różnić?

W tym roku szkolnym będziemy realizować projekt „Jak pięknie się różnić”. Celem projektu jest uświadomienie młodzieży, jak mimo licznych różnic jesteśmy podobni. Zależy nam na nauczeniu dzieci zrozumienia, empatii, wrażliwości i wyrozumiałości. Działać będziemy w różnych płaszczyznach np. pochodzenie, wyznanie, stan zdrowia, kolor skóry, zainteresowania itp. Do udziału w projekcie zgłosiło się 28 osób z klas 1-3. Jesteśmy po 3 spotkaniach, na których omówiliśmy plan działań na najbliższe tygodnie oraz plan nawiązania kontaktów z organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się działaniami na rzecz praw człowieka. W ramach planowanych działań odbywać się będą tematyczne godziny wychowawcze, spotkania, happeningi i debaty dotyczące danej płaszczyzny.

W najbliższym czasie:

21 października br. obchodzimy Światowy Dzień Godności, który jest zwieńczeniem całorocznych działań w ramach idei Global Dignity. Tego dnia w naszej szkole, jak w szkołach na całym świecie rozmawiać będziemy z uczniami o godności. Projekt ma na celu pokazać młodym ludziom, jak ważne jest poczucie własnej wartości i szacunek dla drugiego człowieka. W ramach obchodów w ciągu dwóch tygodni odbędą się godziny wychowawcze oparte na scenariuszach opracowanych przez Global Dignity.

2, 3, 4 listopada odbędą się warsztaty z osobami niepełnosprawnymi, którym pomagają psy przewodnicy. W warsztatach udział wezmą uczniowie klas 1 i 2.

13 listopada obchodzić będziemy Światowy Dzień Tolerancji. Tego dnia grupa uczestnicząca w projekcie przygotuje happening i spotka się z Mariną Hulią konsultantem MEN ds. integracji i pracy z dziećmi cudzoziemskimi w polskiej szkole. Marina Hulia jest znaną i doświadczoną ekspertką w dziedzinie integracji międzynarodowej. W 2013 roku otrzymała Nagrodę im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, w 2006 roku Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za Nieocenione Zasługi dla Kultury Polskiej, zwłaszcza Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży. Jest także laureatką Nagrody im. Sergio Vieira de Mello za Zasługi dla Pokojowego Współistnienia i Współdziałania Społeczeństw, Religii i Kultur.

1 grudnia to obchody Światowego Dnia Walki z AIDS i spotkanie z szefową Obywatelskiego projektu „Test”. Opowie ona o kolejnej edycji kampanii i działaniach na rzecz walki z dyskryminacją osób zakażonych HIV. Za organizację tego dnia odpowiedzialna jest grupa zainteresowana tematem zdrowia. Wśród swoich działań planuje happeningi włączające wszystkich uczniów szkoły.

Grupa zajmująca się wyznaniem w najbliższym czasie spotka się w Żydowskim Instytucie Historycznym z kierownikiem działu genealogii Panią Anną Przybyszewską – Drozd.

To tylko wybrane przykłady z realizacji zaplanowanego na ten rok szkolny projektu. O wszystkich działaniach będziemy na bieżąco informować na stronie szkoły.


Oto krótkie relacje z wydarzeń związanych z projektem "Jak pięknie się różnić?"

Dzień Godności

21 października br. obchodziliśmy Światowy Dzień Godności, który był zwieńczeniem całorocznych działań w ramach idei Global Dignity. Tego dnia w naszej szkole, jak w szkołach na całym świecie rozmawialiśmy z uczniami o godności. Zajęcia odbyły się na godzinach wychowawczych i miały na celu pokazać młodym ludziom, jak ważne jest poczucie własnej wartości i szacunek dla drugiego człowieka.


Spotkanie z Mariną Hulią konsultantem MEN ds. integracji i pracy z dziećmi cudzoziemskimi w polskiej szkole

13 listopada naszym gościem była Marina Hulia, ekspertka w dziedzinie integracji międzynarodowej oraz Jej Podopieczni z Czeczenii. Marina w żywiołowy i niezwykle interesujący sposób opowiedziała o Czeczenii - ludziach, ich zwyczajach, potrawach, muzyce. W swą opowieść wplotła masę śmiesznych i ciekawych anegdot. Zaśpiewała piosenki czeczeńskie i rosyjską o swojej przyjaciółce Hebdzie, której rodziną opiekuje się do dziś. Wszystko to na tle barwnej prezentacji. Na zakończenie zatańczył dla nas czeczeński chłopiec. Do wspólnego tańca zaproszeni zostali nasi uczniowie. To było wyjątkowe spotkanie. Na pewno zapamiętamy przesłanie Mariny, że jesteśmy RÓŻNI, ALE RÓWNI.


16 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Tolerancji

W obliczu problemu z Uchodźcami, zamachów terrorystycznych i narastających ruchów narodowościowych zwróciliśmy uwagę na nietolerancję wśród mieszkańców Europy. Przed lekcjami rozdawane były kolorowe żonkile. Uczniowie przyklejali je przy napisie TOLERANCJA, dając wyraz solidarności z postawą tolerancji dla inności. Na korytarzach pojawiły się plakaty propagujące zrozumienie i sympatię dla odmienności, która spotyka się z niezrozumieniem, co prowadzi niekiedy do agresji i przemocy. Nie zgadzamy się z takimi sytuacjami, dlatego aktywnie włączyliśmy się w obchody ŚWIATOWEGO DNIA TOLERANCJI.1 grudnia Światowy Dzień Walki z AIDS

W ramach realizowanego przez naszych uczniów projektu, rozdawane były czerwone kokardki – symbol solidarności z chorymi. Na lekcji biologii klasy 3 obejrzały film mówiący o sposobach zarażenia i zapobiegania wirusowi HIV.
16 grudnia odbędzie spotkanie z Panią Agatą Kwiatkowską ze Społecznego Komitetu ds. AIDS, pomysłodawczynią corocznej akcji Projekt TEST.

4 grudnia 10:30 prezentacja najnowszej wirtualnej wystawy w Muzeum POLIN „Dobry adres.Historie ukrywania Żydów w okupowanej Warszawie”

Z okazji 73 rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota” grupa 18 osób z projektu „Jak się pięknie różnić” wzięła udział w spotkaniu z Elżbietą Ficowską, która opowiedziała historię swojego ocalenia z Zagłady. Pani Elżbieta podarowała Muzeum srebrną łyżeczkę, jedyną pamiątkę po swoich rodzicach. W trakcie spotkania uczniowie zapoznali się z historią Rady Pomocy Żydom „Żegota”.Na zakończenie odbyło się wspólne złożenie kwiatów pod pomnikiem „Żegoty”.
Spotkanie było bardzo poruszające i wzruszające.

Wystawa „Dobry adres. Historie ukrywania Żydów w okupowanej Warszawie”

Gdzie w czasie wojny w Warszawie ukrywali się Żydzi? Ile z tych miejsc zachowało się do dziś? Może mijamy je na co dzień? Historycy szacują, że Żydów ukrywających się na terenie stolicy w różnych okresach mogło być do 27 tysięcy. Nigdy nie dowiemy się, ilu i gdzie dokładnie przeżyło. Polacy, którzy nieśli im ratunek, ryzykowali życie. Niemcy za pomoc Żydom karali śmiercią. Ratującym i ocalałym poświęcono wirtualną wystawę, która przedstawia wybrane warszawskie historie pomocy.

Rada Pomocy Żydom „Żegota”

Powołana 4 grudnia 1942 roku Rada była agendą Rządu RP na uchodźstwie. Kontynuowała pracę Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom, działającego przy Delegaturze Rządu RP na Kraj. W jej skład weszli członkowie partii lewicowych i demokratycznych, organizacji polskich i żydowskich oraz osoby wywodzące się ze środowisk inteligenckich i katolickich. „Żegota” była jedyną w okupowanej Europie państwową instytucją powołaną w celu ratowania Żydów, działającą w konspiracji. Pomoc polegała głównie na wsparciu finansowym, organizowaniu kryjówek i fałszywych dokumentów. Otrzymało ją kilka tysięcy osób, w tym wiele dzieci, które ukryto u polskich rodzin lub w sierocińcach.

"W różnych językach, różnym głosem"

5 grudnia delegacja uczniów biorących udział w projekcie, była zaproszona przez Departament Współpracy Międzynarodowej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej na wydarzenie międzykulturowe "W różnych językach, różnym głosem". Było to podsumowanie dwumiesięcznych działań Pani Mariny Hulii, konsultantki MEN ds. integracji i pracy z dziećmi cudzoziemskimi oraz okazja do poznania innych kultur, ciekawych ludzi i metod wdrażania wielokulturowości w polskich szkołach. W trakcie spotkania wręczono nam podziękowanie za propagowanie wśród młodzieży postaw tolerancji i zrozumienia dla drugiego człowieka

Spotkanie w dziale Genealogii Żydowskiego Instytutu Historycznego, przy ul. Tłomackie, marzec 2016r.

Żydowski Instytut Historyczny jest jedną z najważniejszych na świecie placówek naukowo-badawczych zajmujących się dziejami Żydów od wieków zamieszkujących Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią. Misją ŻIH jest upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa tysiącletniej obecności Żydów na ziemiach polskich.

ŻIH prowadzi szeroką działalność edukacyjną kierowaną zarówno do uczniów jak i nauczycieli. Jej celem jest przybliżenie historii, religii i kultury polskich Żydów; społeczności, która przez kilkaset lat aktywnie współtworzyła polską rzeczywistość.

Grupa uczniów zajmująca się religią i kulturą w ramach projektu "Jak się pięknie różnić" wybrała się na ul. Tłomackie. Spotkała się tam w dziale Genealogii z osobami pomagającymi Polakom w odkrywaniu swoich żydowskich korzeni, a Żydom w odkrywaniu swoich polskich korzeni. Od 20 lat dział ten zajmuje się genealogią rodzin żydowskich w Polsce.

Rozmawialiśmy również z Panem Jackiem Jagielskim o planowanym wspólnym spacerze w okolicy ul. Twardej, śladem jej dawnych mieszkańców.

OTWARTE DRZWI IZRAELA - Wystawa "Open a Door to Israel" w Soho Factory ul. Mińska, marzec 2016r.

Podróż po izraelskiej codzienności rozpoczęło multimedialne show. Zorganizował je... robot z pneumatycznym ramieniem. Pokazał zróżnicowanie krajów Bliskiego Wschodu: nowoczesne technologie i klubową kulturę, wyspecjalizowane firmy i plażowe rozrywki, roboty i DJ’e. Tak zaprezentowany został obraz współczesnego Izraela.Izrael jako państwo postawiło na niecodzienną formę promocji. Przygotował multimedialną wystawę, do której zaprosił mieszkańców europejskich miast. Na mapie projektu Open Door to Israel obok Paryża, Moskwy i Rzymu znalazła się Warszawa.

Przedsięwzięcie zostało pomyślane jako interaktywna instalacja. Najpierw widz otwiera drzwi do efektownej wizualizacji życia współczesnego Izraela. Na 9 ogromnych ekranach znalazły się zjawiska, którym przyporządkowano konkretne kolory.W trakcie wystawy mieliśmy możliwość zajrzenia do wnętrza firm zajmujących się innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, przeżyć ważne momenty z życia izraelskich rodzin, zagrać w matkot, czyli popularne w Izraelu rakietki plażowe, czy zostać DJ’em na jednej ze słynnych izraelskich imprez.Spotkanie w ramach projektu „Jak się pięknie różnić” w Teatrze 21 -przedstawienie ”Statek miłości”.

Cała 30 osobowa grupa uczniów, zaangażowanych w realizację projektu wzięła udział w przedstawieniu:


Teatr 21 zrodził się w 2005 r. z warsztatów w Zespole Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę” w Warszawie. Członkami zespołu są uczniowie oraz absolwenci szkoły „Dać Szansę”, osoby z zespołem Downa i autyzmem. Większość projektów powstała na bazie własnych, wypracowanych w czasie prób, scenariuszy. W ciągu 10 lat dodatkowe zajęcia z teatru zmieniły się w pracę, za którą aktorzy otrzymują wynagrodzenie.
Spektakle Teatru 21 można było oglądać w warszawskich teatrach (Dramatyczny, Studio, Powszechny, Baj, Soho), Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, który jest głównym miejscem aktywności zespołu. Grupa występowała również na festiwalach w kraju (Brave Festival we Wrocławiu, Malta Festival Poznań, All Abouy Freedom w Gdańsku, Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku, Hurra Art! W Kielcach oraz Karuzela i Perspektywy w Łodzi) i za granicą (Normal Festival w Pradze, Menteatral w Neratovie oraz No Limits w Berlinie). Z Teatrem 21 współpracują twórcy video, edukatorzy, dramaturdzy, muzycy oraz tancerze działający na co dzień w stołecznych instytucjach kultury.


Teatr 21 jest jedynym tego typu teatrem w Polsce.
Opinie młodzieży po spektaklu:
Fascynujące... Nie do wiary ile może zdziałać grupa osób z pasją, której poświęca się całkowicie. Bez zastanowienia można przyznać, że taka forma sztuki nie tylko zaskakuje, ale i zachwyca…..

Spotkanie z Wolontariuszami Wspólnoty Sant Egidio


13 kwietnia odbyło się spotkanie z Wolontariuszami Wspólnoty Sant Egidio. Działa ona na rzecz solidarności z ubogimi. Aktywiści Wspólnoty zorganizowali warsztaty na temat osób bezdomnych i starszych. Opowiedzieli o swojej pracy i spotkaniach wspierających potrzebujących.Wspólnota Sant Egidio powstała w Rzymie w 1968 roku, po Soborze Watykańskim II.
Dziś jest to ruch ludzi świeckich, do którego należy ponad 50 000 osób, zaangażowanych w ewangelizację i służbę biednym w Rzymie, we Włoszech oraz w ponad 70 krajach.Było to kolejne spotkanie w ramach projektu "Jak się pięknie różnić". Pokazało, że bez względu na aktualną sytuację życiową, wszyscy mamy marzenia i chcemy być szczęśliwi...


Spotkanie z Wolontariuszem Amnesty International w Warszawie - Piotrem Rojewskim - 25 maja 2016 r. - o ideach i działaniach stowarzyszenia

Amnesty International jest globalnym ruchem ponad 7 milionów ludzi, którzy niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście. Razem zmieniają Świat, by każdy mógł korzystać ze swoich praw.

Chcą Świata wolnego od dyskryminacji, gdzie podczas konfliktów zbrojnych ludzie są pod ochroną, a winni naruszeń praw człowieka są osądzeni.

Dzięki skutecznym badaniom, rzecznictwu, kampaniom, akcjom i edukacji oddają oprawców w ręce sprawiedliwości, zmieniają opresyjne prawa i uwalniają ludzi więzionych za wyrażanie swojego zdania.

Amnesty International w Polsce jest stowarzyszeniem, czyli masowym i demokratycznym ruchem współtworzonym przez ponad 7 000 członków, członkiń i członków oraz dziesiątki tysięcy sympatyków. Każda osoba opłacająca składkę członkowską może decydować o kierunku działań Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu.

Amnesty International bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka na całym świecie, ale tutaj ich praca dopiero się rozpoczyna. Podejmują praktyczne i skuteczne działania w celu powstrzymania naruszeń oraz pomocy ofiarom.

Walczą o Świat, w którym każdy człowiek może korzystać ze wszystkich praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dokument ten został uchwalony 10 grudnia 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a jego wartości są podstawą działalności Amnesty International.

Piknik z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w Ośrodku Rehabilitacji w Helenowie

Przygotowano wiele atrakcji dla podopiecznych TPD. Każdy mógł znaleźć dla siebie wiele miejsc do zabawy. Pogoda i humory dopisały. Nasi Wolontariusze aktywnie wspomagali uczestników imprezy, zwłaszcza, że projektu „Jak się pięknie różnić„ dołączyła klasa 2h. Dzień uważamy za bardzo udany …Być Polakiem na Wschodzie…

15 września 2016 roku dzięki wsparciu Fundacji Wolność i Demokracja z krótką wizytą przybyli zaproszeni do naszej szkoły goście z Ukrainy – Pani Tatiana Pułyk, dyrektor Szkoły Polskiej Sobotnio-Niedzielnej w Użgorodzie oraz Pani Natalia Czajkowska, prezes Stowarzyszenia Centrum Kultury Polskiej im. Tymka Padury w Koziatynie. To spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń oraz do bliższego poznania specyfiki funkcjonowania polskich szkół na Ukrainie. Obie Panie poznawały w tym dniu naszą szkołę i jej tradycje, uczestniczyły w obserwacjach lekcji języka polskiego oraz przeprowadziły w dwóch klasach lekcje związane z przybliżeniem uczniom tego, jak wygląda nauka i praca w polskich szkołach na Ukrainie. To pierwsze spotkanie z całą pewnością zaowocuje dalszą współpracą na linii Warszawa-Użgorod-Koziatyń.