Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży