Od 1 września 2017 CLV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi  

NASZA SZKOŁAukryj

Gimnazjum nr 42 powstało w 1999 roku
na bazie Szkoły Podstawowej nr 164.

Tradycję szkoły tworzymy poprzez:

 1. Obozy integracyjne klas pierwszych
 2. Obchody dnia absolwenta
 3. TREMA Twardy Remanent Artystyczny
 4. Uroczystość wręczenia dyplomów w galerii im. Porczyńskich
 5. Indeksy gimnazjalisty
 6. Jednolity strój szkolny
 7. Realizacja projektów

We wszystkich klasach drugich uczymy filozofii. Wszyscy uczniowie uczą się informatyki i języków obcych w 15 osobowych grupach. W klasach dwujęzycznych uczą nauczyciele native speakerzy.

Sukcesy osiągamy dzięki doświadczonej kadrze nauczycielskiej oraz bazie dydaktycznej, na którą składają się :

 1. 52 % nauczycieli dyplomowanych, w tym 17 nauczycieli z wykształceniem wielokierunkowym
 2. Nowoczesne pracownie przedmiotowe: fizyczne, chemiczne, geograficzne i inne wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce naukowe,
 3. Sale lekcyjne wyposażone w podręczniki, atlasy i leksykony
 4. Wszystkie sale lekcyjne posiadają dostęp do internetu oraz rzutniki
 5. Ponad 100 nowoczesnych komputerów z dostępem do Internetu,
 6. Skomputeryzowana biblioteka z dostępem do Internetu,
 7. Stołówka i sklepik szkolny
 8. Zespół pedagogiczno - psychologiczny (psycholog, pedagog, reedukator),
 9. Monitoringowy system ochrony

Prowadzimy wiele różnego typu zajęć pozalekcyjnych m.in:

 1. Koła przedmiotowe
 2. Koła teatralne w języku polskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim
 3. Zajęcia kaligrafii
 4. Koło brydża sportowego
 5. Zajęcia sportowe i rekreacyjne
 6. Koło rowerowe
 7. Koło strzeleckie
 8. Konsultacje przedmiotowe

» Sukcesy szkoły

» Nasza szkoła

» International info

      

»Spacer po szkole