Od 1 września 2017
CLV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi                                   

Dołącz do grona Twardzieli !ukryj

CLV Liceum Ogólnokształcące
powstaje na bazie Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42
im. Bohaterek Powstania Warszawskiego z ul. Twardej

Ucz się w twórczej i życzliwej atmosferze. Rozwijaj swoje talenty.
Indywidualizujemy wymagania i wzmacniamy mocne strony osobowości, wspieramy kształtowanie charakteru.

Szkole patronują

- Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ,
- Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego,
- Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej


umożliwi to licealistom udział w cyklicznych wykładach i warsztatach,
dostęp do nowoczesnych laboratoriów, korzystanie z materiałów dydaktycznych.

Współpraca międzynarodowa

• Współpraca z Republiką Federalną Niemiec (państwowy egzamin DSD II)
• Współpraca z British Council ( Advance)
• Wymiany zagraniczne z Niemcami, Belgią, Holandią, Włochami
• Zajęcia z native speakerami

Zajęcia dodatkowe

• Zimowa Szkoła Matematyczna we współpracy z ośrodkami akademickimi
• Olimpiada Matematyczna Lingwistyki
• Wiosenna Szkoła Humanistów (wyjazdowe warsztaty tematyczne)
• Warsztaty teatralne w czterech językach
• Coroczny przegląd teatrów szkolnych „TREMA”
• Wolontariat

DZIEŃ OTWARTY DLA KANDYDATÓW DO LOukryj

Bądź Twardzielem

Zapraszamy Gimnazjalistów i Rodziców

7 kwietnia 2017 (piątek) godz. 17.30

12 maja 2017 (piątek) godz. 17.30

Rekrutacja do klas pierwszych CLV LO z Oddz.Dwujęzycznymi _2017/18ukryj

Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas I branżowych szkół I stopnia

określi Mazowiecki Kurator Oświaty do dnia 15 kwietnia 2017 r.

Rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji

Wykazu zawodów wiedzy_lista KO

Proponowane profile klasukryj

1A - Klasa dwujęzyczna angielska, hum. (j. polski, historia), II język niem. lub hisz.

1B - Klasa dwujęzyczna angielska, mat - fiz, II język niemiecki lub hiszpański

1D - Klasa dwujęzyczna niemiecka, biol-chem, II język angielski

1H - Klasa mat-geo, z rozszerzonym j. hiszpańskim, II język angielski

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

1A - Język polski,matematyka, historia, język obcy

1B - Język polski,matematyka,fizyka, język obcy

1D - Język polski,matematyka, biologia, język obcy

1H - Język polski, matematyka, geografia, język obcy

» Sukcesy szkoły

» Nasza szkoła

» International info

      

»Spacer po szkole