Od 1 września 2017
CLV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi                                   

Liczba uzyskanych punktów rekrutacyjny po sprawdzianieukryj

Uczniowie zakwalifikowani do części ustnej sprawdzianu z j.angielskiegoukryj

Informacją o zakwalifikowaniu się do części ustnej sprawdzianu kompetencji językowej z języka angielskiego będzie opublikowana 27.05(sobota)o godz. 12.00 na stronie i wywieszona na terenie szkoły.

Do części ustnej sprawdzianu kompetencji językowej z języka angielskiego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 20 pkt

Wyniki z języka angielskiego część pisemna_piątek

Informacja dla kandydatówukryj

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi terminu przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych z językiem angielskim z części ustnej informuję, że w przypadku kolizji terminu egzaminu ustnego
z wyjazdem kandydata na Zieloną Szkołę będzie możliwość przystąpienia do egzaminu z części ustnej

w dniu 5.06 br.(poniedziałek).

Godziny przeprowadzenia części ustnej sprawdzianu kompetencji językowych zostaną podane na stronie szkoły oraz w dniu pisania sprawdzianu kompetencji tj. 26 maja. W sytuacji wyżej opisanej uprzejmie proszę kandydatów o doniesienie do sekretariatu szkoły Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42 zaświadczenia wydanego przez gimnazjum do którego kandydat uczęszcza o wyjeździe na zieloną szkołę w okresie od 29 maja - 31 maja 2017r.

Z poważaniem
Wanda Turlej

Dołącz do grona Twardzieli !ukryj

CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
powstaje na bazie Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42
im. Bohaterek Powstania Warszawskiego z ul. Twardej

Ucz się w twórczej i życzliwej atmosferze. Rozwijaj swoje talenty.
Indywidualizujemy wymagania i wzmacniamy mocne strony osobowości, wspieramy kształtowanie charakteru.

Szkole patronują

- Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ,
- Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego,
- Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej


umożliwi to licealistom udział w cyklicznych wykładach i warsztatach,
dostęp do nowoczesnych laboratoriów, korzystanie z materiałów dydaktycznych.

Współpraca międzynarodowa

• Współpraca z Republiką Federalną Niemiec (państwowy egzamin DSD II)
• Współpraca z British Council ( Advance)
• Wymiany zagraniczne z Niemcami, Belgią, Holandią, Włochami
• Zajęcia z native speakerami w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim

Zajęcia dodatkowe

• Zimowa Szkoła Matematyczna we współpracy z ośrodkami akademickimi
• Olimpiada Matematyczna Lingwistyki
• Wiosenna Szkoła Humanistów (wyjazdowe warsztaty tematyczne)
• Warsztaty teatralne w czterech językach
• Coroczny przegląd teatrów szkolnych „TREMA”
• Wolontariat

Proponowane profile klasukryj

1A - Klasa dwujęzyczna angielska, hum. (j. polski, historia)

I język angielski - 8 godz. w tym 2 godz. z Native speakerem

II język niemiecki lub hiszpański -3 godziny

------------
1B - Klasa dwujęzyczna angielska, mat - fiz, II język niemiecki lub hiszpański

I język angielski - 8 godz. w tym 2 godz. z Native speakerem

II język niemiecki lub hiszpański -3 godziny

-----------
1D - Klasa dwujęzyczna niemiecka, biol-chem, II język angielski

I język niemiecki - 8 godz. w tym 2 godz. z Native speakerem

II język angielski -3 godziny

----------
1H - Klasa mat-geo, z rozszerzonym j. hiszpańskim, II język angielski

I język hiszpański - 6 godz. w tym 2 godz. z Native speakerem

II język angielski -2 godziny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

1A - Język polski,matematyka, historia, język obcy

1B - Język polski,matematyka,fizyka, język obcy

1D - Język polski,matematyka, biologia, język obcy

1H - Język polski, matematyka, geografia, język obcy

Rekrutacja do klas pierwszych CLV LO z Oddz.Dwujęzycznymi _2017/18ukryj

Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające
na rok szkolny 2017/2018


Formularz do pobrania

Pobierz i przeczytaj:

Rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji

Harmonogram działań GIMNAZJALISTY

W rekrutacji do CLX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie będą punktowane konkursy wiedzy umieszczone w wykazie Mazowieckiego Kuratora Oświaty, zgodnie z art. 20m ustawy o systemie oświaty o zasięgu ogólnopolskim.

Wykazu zawodów wiedzy_lista KO

Wykaz zawodów wiedzy cd...

Sprawdzian kompetencji językowychukryj

Sprawdzian umiejętności językowych do oddziałów dwujęzycznych
z językiem angielskim organizowany jest wspólnie z:


1) II L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie,

2) XXX L.O. im. Jana Śniadeckiego w Warszawie,

3) XXXIII L.O. Dwujęzycznym im. M. Kopernika w Warszawie,

4) XXXV L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa w Warszawie,

5) XXXVIII L.O. im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie,

6) XL L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Warszawie,

7) XCIX L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Z. Herberta w Warszawie,

8) CXXXVII L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. R. Schumana w Warszawie,

9) CLVIII L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
w Warszawie.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawdzian z języka niemieckiego jest wzajemnie uznawany na mocy
porozumienia dyrektorów szkół przez warszawskie licea
prowadzące oddziały dwujęzyczne z językiem niemieckim.

Podziękowania dla kandydatów i ich rodzicówukryj

Serdecznie dziękujemy wszystkim gimnazjalistom, ich rodzicom i opiekunom za zainteresowanie naszą szkołą. Pokazaliśmy szkołę „od wewnątrz” - pracę kółek, fragmenty zajęć i osiągnięć. Umożliwiliśmy poznania klimatu szkoły, Wysłuchaliśmy wiele cennych informacji od kandydatów i ich rodziców. Kandydaci mogli porozmawiać z naszymi uczniami i nauczycielami. Opinie uczniów szkoły są bodaj najbardziej wiarygodne. Usłyszeliśmy wiele komplementów pod adresem przygotowanej oferty i organizacji samej imprezy. Trudno powiedzieć, która klasa cieszyła się największym powodzeniem.

» Sukcesy szkoły

» Nasza szkoła

» International info

      

»Spacer po Twardej