INFORMACJE DLA KANDYDATÓWRekrutacja do klas I w roku 2014/15.


W dniu 9 kwietnia 2014 odbyło się spotkanie informacyjne dla kandydatów. Wszystkim obecnym dziękujemy za udział w spotkaniu.

System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem: gimnazja.edukacja.warszawa.pl

Od 15 kwietnia do 9 maja do godz. 16:00 kandydaci:
• logują się w systemie,
• uzupełniają wniosek
• drukują wniosek
• wniosek podpisany przez siebie i rodziców składają w gimnazjum pierwszego wyboru.

ZAPRASZAMYInformacje dla kandydatów do klas pierwszych w roku szk. 2014/15

klasa 1A- dwujęzyczna polsko-angielskia z rozszerzonym programem humanistycznym
klasa 1B- dwujęzyczna polsko-angielska z rozszerzonym programem matematyki
klasa 1C- dwujęzyczna polsko-angielska
klasa 1D- dwujęzyczna polsko-niemiecka z rozszerzonym programem języka angielskiego
klasa 1E- dwujęzyczna polsko-niemiecka z rozszerzonym programem matematyki
klasa 1H- dwujęzyczna polsko - hiszpańska z rozszerzonym programem języka angielskiego

Oferta w roku szk. 2014/2015

Gimnazjum na Twardej zapewnia wysoki poziom nauczania, o czym świadczą bardzo dobre wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów na egzaminach gimnazjalnych, liczne sukcesy odnoszone w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach.

  • wysoki standard edukacyjny ze wszystkich przedmiotów
  • naukę dwóch języków obcych (drugi język do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski) w podziale na grupy według stopnia zaawansowania, niezależnie od klasy- dotyczy klas 1A, 1B, 1C, 1E .
  • doświadczoną kadrę, o wysokich kwalifikacjach
  • bogata ofertę zajęć fakultatywnych - możliwość rozwoju zainteresowań
  • szanse indywidualnego rozwoju dla uczniów zdolnych
  • atmosferę w szkole sprzyjającą nauce, ale też zabawie i własnej aktywności uczniów

Oferta klas

Klasa dwujęzyczna polsko - hiszpańska

Intensywna nauka języka hiszpańskiego od podstaw. Część zajęć prowadzi nauczyciel polski, część nauczyciel hiszpański. Stopniowo uczniowie przygotowują się do nauki innych przedmiotów w języku hiszpańskim. Program dwujęzyczności może być kontynuowany w liceach dwujęzycznych. Klasa dla dzieci uzdolnionych językowo. Drugi język - angielski nauczany wg. rozszerzonego programu, z podziałem na grupy wg. stopnia zaawansowania

Klasa dwujęzyczna polsko-niemiecka

Intensywna nauka języka niemieckiego od podstaw. Część zajęć prowadzi nauczyciel polski, część nauczyciel niemiecki. Od klasy II wprowadzona jest nauka dwóch przedmiotów po niemiecku. W klasie III uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu DSD I. Program dwujęzyczności może być kontynuowany w liceach dwujęzycznych. Klasa dla dzieci uzdolnionych językowo. Drugi język - angielski nauczany wg. rozszerzonego programu, z podziałem na grupy wg. stopnia zaawansowania

Klasa dwujęzyczna polsko-niemiecka z rozszerzonym programem matematyki

Nauka języka niemieckiego od podstaw. Część zajęć prowadzi nauczyciel polski, część nauczyciel niemiecki. Od klasy II wprowadzona jest nauka dwóch przedmiotów po niemiecku. Realizowany jest innowacyjny program matematyki. W klasie III uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminu DSD I. Program dwujęzyczności może być kontynuowany w liceach dwujęzycznych. Klasa dla dzieci o szczególnych uzdolnieniach w zakresie matematyki i języków obcych. Drugi język - do wyboru: angielski, hiszpański, francuski.

Klasa dwujęzyczna polsko-angielskia z rozszerzonym programem humanistycznym

Nauka języka angielskiego jako kontynuacja nauki po szkole podstawowej. Część zajęć prowadzi nauczyciel polski, część nauczyciel anglojęzyczny. Stopniowo uczniowie przygotowują się do nauki innych przedmiotów po angielsku począwszy od klasy drugiej. Program dwujęzyczności może być kontynuowany w liceach dwujęzycznych lub z międzynarodową maturą. Klasa dla dzieci uzdolnionych humanistycznie i językowo. Drugi język - do wyboru: niemiecki, hiszpański, francuski.

Klasa dwujęzyczna polsko-angielska z rozszerzonym programem matematyki

Nauka języka angielskiego jako kontynuacja nauki po szkole podstawowej.. Część zajęć prowadzi nauczyciel polski, część nauczyciel anglojęzyczny. Uczniowie przygotowują się do nauki innych przedmiotów po angielsku. Realizowany jest innowacyjny program matematyki. Program dwujęzyczności może być kontynuowany w liceach dwujęzycznych lub z międzynarodową maturą Klasa dla dzieci o szczególnych uzdolnieniach w zakresie matematyki i języków obcych. Drugi język - do wyboru: niemiecki, hiszpański, francuski.

Klasa dwujęzyczna polsko-angielskia

Intensywna nauka języka angielskiego jako kontynuacja nauki po szkole podstawowej. Część zajęć prowadzi nauczyciel polski, część nauczyciel anglojęzyczny. Stopniowo uczniowie przygotowują się do nauki innych przedmiotów po angielsku. Program dwujęzyczności może być kontynuowany w liceach dwujęzycznych lub z międzynarodową maturą. Klasa dla dzieci uzdolnionych językowo. Drugi język - do wyboru: niemiecki, hiszpański, francuski.

Ważne:

Proszę zapoznać się z uchwałą nr LXXVI/1949/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 lutego 2014 w sprawie zmiany siedziby szkoły od dnia 1 września 2016r.

Kandydatów do klas dwujęzycznych obowiązuje przystąpienie do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w dniu 13 maja 2014 o godzinie 8.00.

Szczegółowe informacje dotyczące elektronicznej rekrutacji do publicznych gimnazjów znajdują się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy pod adresem
http://edukacja.warszawa.pl

Logowanie kandydatów w elektronicznym systemie rekrutacji odbywa się w terminach 15 kwietnia-9 maja 2014.

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓWRozwiń

Załącznik nr 1 do ZASAD PRZYJMOWANIA UCZNIÓW do klas IRozwiń

ZARZĄDZENIE NR 5 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATYRozwiń

Harmonogram działań KandydataRozwiń

Wykaz zawodów wiedzy MKORozwiń

» Sukcesy szkoły

» Nasza szkoła

» International info

      

»Spacer po szkole

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

SIWZ

Odpowiedź 1

Odpowiedź 2

Wybór oferty