Od 1 września 2017
CLV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi                                   

DZIEŃ OTWARTY DLA KANDYDATÓW DO LOukryj

Bądź Twardzielem

Zapraszamy Gimnazjalistów i Rodziców

7 kwietnia 2017r. (piątek) materiały  plik do pobrania

Następne spotkanie:

12 maja 2017 (piątek) godz. 17.30

Dołącz do grona Twardzieli !ukryj

CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
powstaje na bazie Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42
im. Bohaterek Powstania Warszawskiego z ul. Twardej

Ucz się w twórczej i życzliwej atmosferze. Rozwijaj swoje talenty.
Indywidualizujemy wymagania i wzmacniamy mocne strony osobowości, wspieramy kształtowanie charakteru.

Szkole patronują

- Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ,
- Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego,
- Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej


umożliwi to licealistom udział w cyklicznych wykładach i warsztatach,
dostęp do nowoczesnych laboratoriów, korzystanie z materiałów dydaktycznych.

Współpraca międzynarodowa

• Współpraca z Republiką Federalną Niemiec (państwowy egzamin DSD II)
• Współpraca z British Council ( Advance)
• Wymiany zagraniczne z Niemcami, Belgią, Holandią, Włochami
• Zajęcia z native speakerami w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim

Zajęcia dodatkowe

• Zimowa Szkoła Matematyczna we współpracy z ośrodkami akademickimi
• Olimpiada Matematyczna Lingwistyki
• Wiosenna Szkoła Humanistów (wyjazdowe warsztaty tematyczne)
• Warsztaty teatralne w czterech językach
• Coroczny przegląd teatrów szkolnych „TREMA”
• Wolontariat

Proponowane profile klasukryj

1A - Klasa dwujęzyczna angielska, hum. (j. polski, historia)

I język angielski - 8 godz. w tym 2 godz. z Native speakerem

II język niemiecki lub hiszpański -3 godziny

------------
1B - Klasa dwujęzyczna angielska, mat - fiz, II język niemiecki lub hiszpański

I język angielski - 8 godz. w tym 2 godz. z Native speakerem

II język niemiecki lub hiszpański -3 godziny

-----------
1D - Klasa dwujęzyczna niemiecka, biol-chem, II język angielski

I język niemiecki - 8 godz. w tym 2 godz. z Native speakerem

II język angielski -3 godziny

----------
1H - Klasa mat-geo, z rozszerzonym j. hiszpańskim, II język angielski

I język hiszpański - 6 godz. w tym 2 godz. z Native speakerem

II język angielski -2 godziny

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

1A - Język polski,matematyka, historia, język obcy

1B - Język polski,matematyka,fizyka, język obcy

1D - Język polski,matematyka, biologia, język obcy

1H - Język polski, matematyka, geografia, język obcy

Rekrutacja do klas pierwszych CLV LO z Oddz.Dwujęzycznymi _2017/18ukryj

Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające
na rok szkolny 2017/2018


Formularz do pobrania

Pobierz i przeczytaj:

Rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji

Harmonogram działań GIMNAZJALISTY

W rekrutacji do CLX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie będą punktowane konkursy wiedzy umieszczone w wykazie Mazowieckiego Kuratora Oświaty, zgodnie z art. 20m ustawy o systemie oświaty o zasięgu ogólnopolskim.

Wykazu zawodów wiedzy_lista KO

Wykaz zawodów wiedzy cd...

Sprawdzian kompetencji językowychRozwiń

Podziękowania dla kandydatów i ich rodzicówukryj

Serdecznie dziękujemy wszystkim gimnazjalistom, ich rodzicom i opiekunom za zainteresowanie naszą szkołą. Pokazaliśmy szkołę „od wewnątrz” - pracę kółek, fragmenty zajęć i osiągnięć. Umożliwiliśmy poznania klimatu szkoły, Wysłuchaliśmy wiele cennych informacji od kandydatów i ich rodziców. Kandydaci mogli porozmawiać z naszymi uczniami i nauczycielami. Opinie uczniów szkoły są bodaj najbardziej wiarygodne. Usłyszeliśmy wiele komplementów pod adresem przygotowanej oferty i organizacji samej imprezy. Trudno powiedzieć, która klasa cieszyła się największym powodzeniem.

» Sukcesy szkoły

» Nasza szkoła

» International info

      

»Spacer po Twardej