Zapraszamy na nową stronę szkoły:                                   
      www.liceumtwarda.edu.pl

Informacje o konkursach MKOukryj

Informujemy, w roku szkolnym 2017/18 zostaną przeprowadzone następujące konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów:
WYKAZ KONKURSÓW

Na stronie internetowej Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w zakładce Konkursy Przedmiotowe zostały umieszczone programy merytoryczne konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów, które będą organizowane w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2017/2018.

Harmonogram Konkursów 2017/2018

Wszyscy uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie, powinni zapoznać się z regulaminem i programem merytorycznym wybranego konkursu. Regulaminy i potrzebne dokumenty

Uczniowie zgłaszają się do nauczyciela koordynatora na 10 dni przed terminem etapu szkolnego. Wraz ze zgłoszeniem się do konkursu przekazują nauczycielowi zgodę rodziców druk będzie można pobrać ze strony Mazowieckie Talenty Konkursy Przedmiotowe a w przypadku Konkursu Informatycznego Logia ze strony OEIiZK zakładka Oświadczenie


Uczestnik Konkursu LOGIA od 10 października 2017 roku zakłada konto na platformie konkursy.oeiizk.edu.pl, gdzie rozwiązuje test i wysyła rozwiązania zadań, nie później niż 16 listopada 2017 roku do godziny 1400 i informuje o tym fakcie nauczyciela w szkole. Od 19 października 2017 roku każdy uczestnik będzie mógł pobrać Wytyczne do rozwiązywania testu i zadań pierwszego etapu i oddawania ich do oceny. Rodzice (opiekunowie prawni) każdego ucznia przystępującego do Konkursu składają pisemne oświadczenie stanowiące zgodę na udział ucznia w Konkursie. Uczniowie dostarczają nauczycielom wypełnione oświadczenia. Oświadczenia pozostają w szkołach macierzystych uczniów, do końca bieżącego roku szkolnego.
Życzymy Wam powodzenia!

Doradztwo zawodoweukryj

- Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu odpowiedniego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia.

- Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego zakłada, że wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia.

- Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania siebie, własnych predyspozycji zawodowych, rynku edukacyjnego, rynku pracy i zasad nim rządzących, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjnej i zawodowej.

- Doradztwo zawodowe jest nieodłączną częścią programu profilaktyczno - wychowawczego i jest zawarte w Statucie Szkoły.


Plan działań dotyczący orientacji szkolnej i zawodowej
w CLV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi

1. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa na terenie CLV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi zajmują się psycholog szkolny jako koordynator i wychowawcy klas.

2. Zajęcia z orientacji szkolnej i zawodowej przeprowadzane są dla uczniów CLV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi

3. Zajęcia z orientacji szkolnej i zawodowej prowadzone są:
• zbiorowo dla grupy uczniów - na godzinach wychowawczych,
• indywidualnie dla ucznia - w terminach uzgodnionych z uczniem.

4. Ilość i tematyka zajęć uzgadniana jest z uczniami i wychowawcą oddziału klasowego.

5. Celem zajęć jest:
• wspieranie samopoznania uczniów koncentrując się na tych czynnikach i predyspozycjach, których określenie może być pomocne w wyborze dalszego kierunku kształcenia,
• wspieranie uczniów w przygotowaniu ich do podjęcia decyzji zawodowej i szkolnej,
• mobilizowanie uczniów do interesowania się uwarunkowaniami rynku pracy,
• kształcenie nawyków ciągłego uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń,
• przekazanie aktualnych informacji dotyczących struktury szkolnictwa.
• kształtowanie nawyków planowania przyszłości, modelowania drogi zawodowej i konsekwentnego dążenia do celu.

6. Udział w zajęciach prowadzonych dla oddziału jest obowiązkowy.

Przydatne linki:

www.pracuj.pl
www.erasmus.org.pl
www.eurodesk.pl
www.mlodziez.org.p

Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej Brydża SportowegoRozwiń

Film "Warszawa - nasze miasto" nagrodzony Złotą WenąRozwiń

Twarda HAPPYukryj

Ta oczywista oczywistość przyświecała nakręceniu szkolnej wersji HAPPY Pharella Williamsa. Podjęłyśmy w tym kierunku szereg działań wraz z powstałym Happy Team (skład: Ola Żółkowska, Ania Kotańska, Chi Le Kim oraz Asia Mątwicka przy wsparciu p. Jolanty Zawór).

Założenie projektu „Twarda HAPPY” było proste: robimy nagranie z Twardzielami pokazujące naszą szkolną codzienność, cała działalność opiera się na aktywności i pasji uczniów, korzystamy z dostępnych urządzeń nagrywających (a było ich wieeelee ;) ) – robimy na poziomie takim, na jaki w danym momencie możemy sobie pozwolić. Kiedy Chi wraz z p. Zawór zabiegały o zgodę od Pharella o wykorzystanie formatu i muzyki (i ją dostaliśmy!!!), Ania rozwieszała plakaty zapraszające do podejmowanej przez nas akcji. Koordynacją wszelkich projektowych działań i informowaniem Dyrekcji oraz uczniów o kolejnych krokach zajmowała się Ola. Przy planowaniu ujęć i nagraniach dołączyła do nas Asia ze swoimi spostrzeżeniami i umiejętnościami.

Efektem jest nagranie, które według nas idealnie oddaje klimat naszego Gimnazjum. Wzięło w nim udział ponad 60 uczniów oraz kilkunastu pracowników Twardej - nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

https://www.youtube.com/watch?v=d_erMb2X0js

Zachęcamy Was do oglądania „Twardego HAPPY” wraz ze znajomymi, absolwentami i przyszłymi kandydatami do naszej szkoły.
Happy Team

Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie i biernie wspierali nasze działania :)))

TWARDA – HAPPY TEAM:
Aleksandra Żółkowska
Joanna Mątwicka
Kotańska Anna
Chi Le Kim

przy koordynacji
p. Jolanty Zawór

W nagraniu gościnnie wystąpili (w kolejności pojawiania się):
> p. Krystyna Skowrońska > p. Dorota Zięba > p. Renata Mizeracka > p. Anna Federowicz > p. Wanda Turlej > p. Agnieszka Sotkiewicz > p. Joanna Szwajkowska > p. Alicja Szczypczyńska > p. Danuta Karczewska > p. Bożena Ziółkowska > P. Elżbieta Herse oraz
p. Jacek Gotkowski

Muzyka:
Pharell Williams „HAPPY”

Reżyseria:
Aleksandra Żółkowska

Reżyser asystujący:
Joanna Mątwicka

Montaż:
Aleksandra Żółkowska

Operatorzy:
Aleksandra Żółkowska
Joanna Mątwicka
Chi Le Kim

Konsultanci ujęć:
Aleksandra Żółkowska
Joanna Mątwicka
Kotańska Anna
Chi Le Kim

Kontakty z Pharellem Williamsem i innymi realizatorami Happy w Polsce:
p.Jolanta Zawór
Chi Le Kim

Rekrutacja Twardzieli i VIP-ów do projektu:
Aleksandra Żółkowska
Joanna Mątwicka

Sesje posterowe:
Anna Kotańska

Konsultacje lingwistyczne:
p. Dorota Zięba
p. Izabela Markowska

Konsultacja korektorska:
p. Joanna Chorąży

Konsultacja projektu:
p. Marta Wnukowicz

Dziękujemy za użyczenie urządzeń nagrywających:
> p. Wandzie Turlej
> p. Judycie Krawczyk
> Aleksandrze Żółkowskiej
> Joannie Mątwickiej
> Chi Le Kim
Motywator projektu (know how):
Patryk Kachniarz

Uczniowie biorący udział w nagraniu (według kolejności alfabetycznej):
Aswani Anita, Bełza Edyta, Białowąs Magdalena, Bolimowska Karolina, Borowczyk Urszula, Bowanko Aleksandra, Czarnecki Błażej, Fatyga Zuzanna, Gawroński Łukasz, Godlewska Jadwiga, Hoang Anna, Jackowska Patrycja, Jaroszek Aleksandra, Kachniarz Patryk, Kamińska Klara, Klimko Zuzanna, Kojło Natalia, Kordulski Borys, Korgul Karolina, Kotańska Anna, Kotarski Adam, Krak Hania, Kwiecińska Daria, Lach Albert, Le Kim Chi, Lech Dominika, Lucas Marianna, Łuczak Magdalena, Maciejewski Kacper, Majkusiak Jędrzej, Markowska Emilia, Mątwicka Joanna, Molas Wojciech, Nechytaylo Miroslav, Nguyen Liza Linh, Niewiaromski Jędrzej, Oleksy Dominika, Pajda Gabriel, Paluszek Agnieszka, Paluszek Marta, Przygódzka Anna, Saładyk Bartosz, Skrzypek Ilona, Słomnicka Martyna, Smolik Adam, Szczepańska Natalia, Szefner Gustaw, Szukalska Natalia, Śmiechowicz Oliwia, Śmigielski Bartosz, Topolska Anna, Tyszkiewicz Pola, Wieliczko Maria, Wiśniewska Barbara, Wojda Dominika, Woźniak Klara, Wójcik Magdalena, Wróbel Alicja, Zaczeniuk Agata, Zdzieborska Paulina, Żółkowska Aleksandra, Żywicka Zuzanna

Dziękujemy za wypożyczenie profesjonalnego stroju pielęgniarskiego oraz innych akcesoriów niezbędnych do nakręcenia materiału :)))

PW JuniorRozwiń

Impresje wiosenneRozwiń

Tematy do PROJEKTU EDUKACYJNEGO w roku szkolnym 2017/2018ukryj

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego

Projekt edukacyjny

Zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

Cele projektu edukacyjnego:

- rozbudzenie i pogłębienie zainteresowań ucznia,

- samodzielne zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności,

- wyszukiwanie informacji, analiza, opracowanie i prezentacja,

- zmiana roli nauczyciela poprzez pozostawienie dużej samodzielności uczniom, (powstrzymywanie się od podawania gotowych rozwiązań),

- uczniowie „uczą się, jak się uczyć” oraz współpracują w zespołach, poszukując rozwiązania problemu

- projekt uczy współpracy z różnymi osobami, a nie tylko z tymi, z którymi „się lubimy” i z którymi współpraca przebiega łatwo,

- współpracują osoby z różnymi umiejętnościami i stylami pracy,

- publiczne przedstawienie efektów swojej pracy motywuje do lepszych efektów,

- zdobywanie doświadczeń w wystąpieniach publicznych.

1) Tematy opracowują i proponują wszyscy nauczyciele (wszystkie przedmioty są objęte projektem). Tematy są udostępnione od 30 września do 15 października w gablocie i na stronie internetowej szkoły.

2) Uczniowie dobierają się w zespoły 2-4 osobowe. Zespół wybiera przedmiot i temat projektu wg swoich zainteresowań - temat może być w danej klasie wybrany tylko przez jedną grupę. Podział na zespoły i przydział tematów odbywa się pod opieką wychowawcy do 31 października. W szczególnych przypadkach uzasadnionych zakresem projektu grupy mogą liczyć więcej niż 4 uczniów.

3) Po konsultacji z nauczycielem, uczniowie sami dzielą zadania pomiędzy członków grupy. Są zobowiązani uwzględnić uwagi nauczyciela.

4) Uzgadniają z nauczycielem prowadzącym terminy, zakres i formę projektu. Podpisują umowę dotyczącą realizacji projektu w 2 egzemplarzach po jednym dla zespołu i nauczyciela.

5) Uczniowie realizują projekt samodzielnie - plagiaty są dyskwalifikowane. Przedstawienie do oceny plagiatu powoduje, że zespół nie zalicza projektu i uzyskuje adekwatną cenę zachowania– patrz zasady oceniania zachowania.

6) Projekt edukacyjny, jako praca grupowa, jest oceniany zespołowo. Wszyscy członkowie grupy otrzymują taką samą ocenę cząstkową z przedmiotu, z zakresu którego realizują projekt. W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może podjąć inną decyzję.

7) Nie wywiązywanie się z projektu np. niedotrzymywanie terminów będzie miało wpływ na ocenę z zachowania.

8) Przygotowanie projektu i publiczna prezentacja jego wyników odbywa się w I i II semestrze klasy II. W szczególnych przypadkach uzasadnionych zakresem projektu oraz za zgodą nauczyciela, uczniowie mogą prezentować projekt przygotowany w klasie II w kolejnym roku szkolnym. Temat projektu jest umieszczany na świadectwie ukończenia szkoły.

9) Po zakończeniu projektu dokumentację przechowuje wychowawca klasy do czasu ukończenia przez ucznia szkoły.

10)ZADANIA NAUCZYCIELA – OPIEKUNA PROJEKU
-wybranie zakresu tematycznego projektów,
-wprowadzenie uczniów w tematykę projektów i przygotowanie uczniów do samodzielnej pracy nad rozwiązaniem problemu,
-zawarcie dwustronnego kontraktu z uczniami,
-sprawowanie w ciągu roku szkolnego opieki nad uczniami realizującymi projekty i monitorowanie realizacji projektów przez uczniów,
-wspomaganie uczniów realizujących projekt/projekty przez w czasie konsultacji,
-ocena projektu, uczestniczenie w publicznej prezentacji projektu.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015r

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz.U. 2015 poz. 843)W drugiej połowie października, nastąpi aktualizacja tematów projektu.Lp.
Temat
Nauczyciel
Przedmiot
Uwagi
1W jaki sposób odżywianie wpływa na naszą kondycję?Anna Rajewskabiologia
3Organizmy synantropijne w Warszawie. Czego szukają w mieście?Anna Rajewskabiologia
4Czy tak jest, że jeżyki są najważniejsze?Anna Rajewskabiologia
5Co możemy zrobić, aby nasz dom był bardziej ekologiczny? Jak radzić sobie z odpadami?Ewelina
Kielesińska
biologia
6Jak żyć zdrowo? W jaki sposób nasza żywność może być zdrowsza? W jaki sposób środowisko wpływa na odżywianie się uczniów naszej szkoły? W jaki sposób reklama wpływa na nasz sposób odżywiania się?Ewelina
Kielesińska
biologia
7Jakie gatunki roślin i zwierząt występują w naszej okolicy?Ewelina
Kielesińska
biologia
8Tajemnice podwodnego świata zwierząt.Ewelina
Kielesińska
biologia
9Jak dbać o płuca i serce? - prezentacja zdrowego stylu życia.Ewelina
Kielesińska
biologia
10Chemistry around us - cosmeticsAneta BernakiewiczChemiaChemia po angielsku
11Chemistry around us - plasticsAneta BernakiewiczChemiaChemia po angielsku
12Chemia wokół nas - tworzywa sztuczneAneta BernakiewiczChemia
13Chemia wokół nas - kosmetykiAneta BernakiewiczChemia
14Sąd nad chemią.Ewelina
Kielesińska
chemia
15Jakie ciekawe odczynniki znajdują się w naszej kuchni?Ewelina
Kielesińska
chemia
16Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym.Ewelina
Kielesińska
chemia
17Ciekawa chemia - przygotowanie pokazów chemicznych.Ewelina
Kielesińska
chemia
18Chemia w medycynie i farmacjiEwelina
Kielesińska
chemia
19Freski z Faras.Łukasz Leonkiewiczfilozofia + etyka
20Poglądy stoików w starożytności.Łukasz Leonkiewiczfilozofia + etyka
21Mitologia porównawcza.Łukasz Leonkiewiczfilozofia + etyka
22Einfache Maschinen im täglichen Leben.Anna Federowiczfizykaklasy niemieckie
23Wszędobylskie fale elektromagnetyczne, czy należy się ich bać?Wanda
Turlej,
Anna Federowicz
fizyka
24Jaki jest wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe?Wanda
Turlej,
Anna Federowicz
fizyka
25Jakie prawa fizyki wykorzystuję w domu.Wanda
Turlej,
Anna Federowicz
fizyka
26Jak zachowa się to samo ciało w różnych cieczach, jak zachowają różne ciała w tej samej cieczy – projekt badawczy.Wanda
Turlej,
Anna Federowicz
fizyka
27Czy umiecie się dziwić. Temat do przeprowadzenia w przedszkolu, młodszych klasach szkoły podstawowej, domu dziecka, klubie w porozumieniu z prowadzącymi te placówki.Wanda
Turlej,
Anna Federowicz
fizyka
28Energetyka jądrowa - szansa czy zagrożenie.Wanda
Turlej,
Anna Federowicz
fizyka
29Osobliwości świata zwierzęcego i roślinnego Ameryki PołudniowejMarlena Kowalczykgeografia
30Zmiany w środowisku przyrodniczym, w różnych strefach klimatycznych.Marlena Kowalczykgeografia
31Degradacja środowiska na wybranym obszarze.Marlena Kowalczykgeografia
32Turystyka górskaMarlena Kowalczykgeografia
33The Civil Rights Movement in the USA in the 1950s and 1960sAgnieszka Wróblewskajęz, angielski
34Social networking sites - history and founders, pros and cons.Agnieszka Wróblewskajęz, angielski
35The rise and fall of the British EmpireAgnieszka Wróblewskajęz, angielski
36The United Kingdom of Great Britain and N. Ireland: The Parliament, The Government (local governments),The Royals.Dorota Ziębajęz, angielski
37Geography of the UK.Dorota Ziębajęz, angielski
38The Commonwealth of NationsDorota Ziębajęz, angielski
39Famous places, landmarks and institutions in the UK.Dorota Ziębajęz, angielski
40What would you show an English speaking tourist in Warsaw to make him understand the history of the city? Be a tour guide and prepare an appropriate sightseeing route.Tomasz Deskiewiczjęz, angielski
41Can we compare the development of public transport in London and in Warsaw?Tomasz Deskiewiczjęz, angielski
42Can students make better film translations than what we hear on TVTomasz Deskiewiczjęz, angielski
43"Ja bym to lepiej przetłumaczył/a!" - nietrafione tytuły filmów, seriali i książek.Agnieszka Zatońjęz, angielski
44Zalety dwujęzyczności i wielojęzycznościAgnieszka Zatońjęz, angielski
45Kolonie brytyjskieAgnieszka Zatońjęz, angielski
46Royal weddings in Britain.Joanna Nowakjęz, angielski
47Geography of the British Isles.Joanna Nowakjęz, angielski
48British customs and festivals throughout the year.Joanna Nowakjęz, angielski
49Americas must-sees - prepare a one-month trip across the States.Joanna Nowakjęz, angielski
50König Ludwig II - ein Wahnsinniger oder ein Visionär?Beata Kowalskajęz, niemiecki
51Ernähren sich Deutsche gesundBeata Kowalskajęz, niemiecki
52Wie tickt die Jugend in Deutschland?Beata Kowalskajęz, niemiecki
53Deutschland - landeskundlicher Überblick.Katarzyna Przybylskajęz. niemiecki
54Der Vergleich moderner deutscher und polnischer Musik.Katarzyna Przybylskajęz. niemiecki
55Deutschland - das beste europäische Land zum Leben. Wahrheit oder Lüge?Katarzyna Przybylskajęz. niemiecki
56Die Schweiz-das kleinste deutschsprachige Land.Katarzyna Zelekjęz. niemiecki
57Berlin-eine Weltstadt und Kulturmetropole.Katarzyna Zelekjęz. niemiecki
58Die Weltstadt Wien.Katarzyna Zelekjęz. niemiecki
59Fiestas en Espańa.Anna Jóźwiakjęz. hiszpański
60TelenovelasAnna Jóźwiakjęz. hiszpański
61Espańa es diferente.Anna Jóźwiakjęz. hiszpański
62Telenovelas de América Latina.Marcin Tuszyńskijęz. hiszpański
63Fiestas regionales en España.Marcin Tuszyńskijęz. hiszpański
64Comida española.Marcin Tuszyńskijęz. hiszpański
65Fútbol en España.Marcin Tuszyńskijęz. hiszpański
66Jesień już Panie a ja nie mam domu... - motyw domu i bezdomności w poezji.Radosław Sobotkajęzyk polski
67Sztuka reklamy - między perswazją, manipulacją, marzeniami.Radosław Sobotkajęzyk polski
68Człowiek i literatura - film dokumentalny o literackiej aktywności warszawiaków.Radosław Sobotkajęzyk polski
69Tydzień z uczniowskiego życia - etiuda filmowa w wybranej konwencji (western, film grozy, thriller, melodramat, komedia, film s-f, dokument).Anna Rudnickajęzyk polski
70Ta zabawa nie jest dla dziewczynek - o kobietach w Powstaniu WarszawskimAnna Rudnickajęzyk polski
71Gramatyka co z głowy nie umyka - planszówka gramatyczna.Anna Rudnickajęzyk polski
72Czytelnictwo wśród uczniów naszego gimnazjum. Kto, co i ile czyta? Jaką literaturę preferujemy?Bogumiła Krakowiakjęzyk polski
73Jak współcześni gimnazjaliści interpretują Balladynę Juliusza Słowackiego?Agnieszka Łagodowskajęzyk polski
74Technologie wykorzystywane w informatyce (sprzęt) - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.Cezary Wilkinformatyka
75Uczeń w wirtualnym świecie. Bezpieczeństwo w sieci.Cezary Wilkinformatyka
76Promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz w internecie.Cezary Wilkinformatyka
77Trzy korony- projekt e-TwinningAnna Grabekmatematyka
78Matematyka w sztuce i przyrodzie-projekt e-TwinningAnna Grabekmatematyka
79Liczydło - na przestrzeni dziejów i kultur.Iwona Gruszeckamatematyka
80Muza matematyków.Iwona Gruszeckamatematyka
81Matematyka - ściśle tajne.Iwona Gruszeckamatematyka
82Czarne historie matematyki.Iwona Gruszeckamatematyka
83Paradoksy matematyczne.Agnieszka Radziszewskamatematyka
84Fraktale.Agnieszka Radziszewskamatematyka
85Ciąg Fibonacciego.Agnieszka Radziszewskamatematyka
86Liczby pierwsze na straży naszych tajemnic.Agnieszka Radziszewskamatematyka
87Jak we współczesnym świecie budować dialog między kulturami?Elżbieta HerseWiedza o społeczeństwie
88Problem emigracji młodych Polaków.Elżbieta HerseWiedza o społeczeństwie
89Współczesne monarchie w Europie.Elżbieta HerseWiedza o społeczeństwie
90Etyka w życiu publicznym.Elżbieta HerseWiedza o społeczeństwie
91W jaki sposób subkultury wpływają na modę?Elżbieta HerseWiedza o społeczeństwie
92Zasady zdrowego odżywiania dzieci i młodzieży.Agnieszka BocianowskaWychowanie fizyczne
93Anoreksja i bulimia wśród nastolatków.Agnieszka BocianowskaWychowanie fizyczne
94Polscy sportowcy na Igrzyskach ParaolimpijskichAgnieszka BocianowskaWychowanie fizyczne
95Astma a aktywność fizyczna.Dorota ChmielewskaWychowanie fizyczne
96Aktywność fizyczna w mojej rodzinie.Dorota ChmielewskaWychowanie fizyczne
97Idea Olimpiad Specjalnych.Dorota ChmielewskaWychowanie fizyczne
98Zachowanie asertywne. Sztuka mówienia Nie.Marzena KurzakWychowanie fizyczne
99Mechanizmy powstawania chorób cywilizacyjnych i sposoby im zapobiegania.Marzena KurzakWychowanie fizyczne
100Zasady prawidłowego odżywiania uwarunkowane wiekiem.Marzena KurzakWychowanie fizyczne
101Starożytne Igrzyska Olimpijskie.Patrycja SopińskaWychowanie fizyczne
102Geneza unihokeja w Polsce.Patrycja SopińskaWychowanie fizyczne
103Racketlon - pasja i hobby.Patrycja SopińskaWychowanie fizyczne
104Jak wyglądało życie codzienne moich rówieśników podczas II wojny światowejEwelina Tylińskahistoria
105Historia czekoladyEwelina Tylińskahistoria
106Temat dowolny dotyczący dziejów Warszawy np. teatry warszawskie, fabryki, tramwaje, samochody - zgodnie z zainteresowaniami..Ewelina Tylińskahistoria
107Kultura szlachecka w Polsce.Alina Lachowskahistoria
108Śladami warszawskich ŻydówAlina Lachowskahistoria
109Razem możemy więcejKs. Krzysztof Lichotareligia
110Zmieniamy świat wokół siebie.Ks. Krzysztof Lichotareligia
111Balet – od powstania do współczesności.Urszula TomaszewskaMuzyka
112Wpływ muzyki polskiej na rozwój muzyki światowejUrszula TomaszewskaMuzyka

» Sukcesy szkoły

» Nasza szkoła

» International info

      

»Spacer po Twardej