Zapraszamy na nową stronę szkoły:                                   
      www.liceumtwarda.edu.pl

Dyrekcja i Nauczyciele CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęzycznymi

W październiku 2014 p. Wanda Turlej została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz we wrześniu 2015 otrzymała Medal Złoty za Długoletnią Służbę.
W październiku 2015 p. Małgorzata Frączyk i p. Agnieszka Radziszewska otrzymały Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej.
W październiku 2015 p. Dorota Zięba i p. Joanna Redak otrzymały Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Śródmieście za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej.
14 październiku 2016 p. Anna Rajewska otrzymały Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej.
22 czerwca 2017 p. Marta Wnukowicz, Magdalena Stokowska, Anna Federowicz, Wanda Turlej otrzymały Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Mokotów za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczej
Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym Koleżankom i życzymy wielu dalszych sukcesów oraz satysfakcji z pracy.
 Dyrekcja gimnazjum
 
Wanda Turlej - fizyka
Agnieszka Radziszewska - matematyka
 Przedmioty humanistyczne
 
Agnieszka Łagodowska - język polski
Bogumiła Krakowiak - język polski
Anna Rudnicka - język polski
Sobotka Radosław - język polski
Magda Stokowska -wiedza o kulturze
 Historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia
 
Elżbieta Herse – wiedza o społeczeństwie
Ewelina Tylińska – historia, historia w języku angielskim
Anita Mikucka- Moczek - podstawy przedsiębiorczości
Łukasz Leonkiewicz - filozofia
 Języki obce
 
Ewa Gnys-Malinowska – język angielski    o mnie»
Joanna Nowak - język angielski    o mnie»
Dorota Zięba - język angielski    o mnie»
Agnieszka Zatoń - język angielski
Bettina Wurps - landeskunde
Katarzyna Przybylska - język niemiecki    o mnie»
Katarzyna Siebuła-Zelek - język niemiecki
Marcianne Berman - język angielski (Regional studies)    o mnie»
Anna Jóźwiak - język hiszpański    o mnie»
Małgorzata Frączyk - język niemiecki, koss    o mnie»
Ursula Al-Kaisse - język angielski (Regional studies)
Agnieszka Wróblewska - język angielski
Marcin Tuszyński - hiszpański    o mnie»
Agnihori Komal - (Regional studies)
TomaszDeskiewicz - język angielski
Beata Kowalska - język niemiecki
Francisko Pardines Perez - Coltura y Sociedad
 Matematyka, informatyka
 
Agnieszka Radziszewska - matematyka
Iwona Gruszecka – matematyka
Anna Grabek– matematyka
Krzysztof Wieczór
Cezary Wilk - informatyka
Andrzej Manelski - informatyka
 Przedmioty przyrodnicze
 
Anna Federowicz – fizyka, technika, fizyka po niemiecku    o mnie»
Wanda Turlej – fizyka, technika    o mnie»
Aneta Bernakiewicz – chemia po angielsku, technika
Ewelina Kielesińska - chemia, biologia, technika
Anna Rajewska - biologia    o mnie»
Marlena Kowalczyk - geografia
Tomasz Michniowski - fizyka
Małgorzata Zarzycka -geografia
 Przedmioty artystyczno - techniczne
 
Urszula Tomaszewska - muzyka, zajęcia artystyczne
Anna Federowicz – zajęcia techniczne, fizyka, fizyka po niemiecku    o mnie»
Wanda Turlej – zajęcia techniczne, fizyka    o mnie»
Aneta Bernakiewicz- zajęcia techniczne, chemia, biologia po angielsku
Aneta Sawicka - plastyka
 Wychowanie fizyczne
 
Dorota Chmielewska    o mnie»
Jacek Gotkowski - wf, wychowanie dla bezpieczeństwa    o mnie»
Marzena Kurzak
Agnieszka Bocianowska    o mnie»
Patrycja Sopińska    o mnie»
 Religia, etyka
 
ks. Słąwomir Jastrzębski - religia
Łukasz Leonkiewicz - etyka
ks. Krzysztof Lichota - religia
 Wychowanie dla bezpieczeństwa, wychowanie w rodzinie
 
Gabriela Augustynowicz – wychowanie w rodzinie, pedagog    o mnie»
Jacek Gotkowski – wychowanie dla bezpieczeństwa, w-f    o mnie»
 Pedagog, psycholog i reedukator szkolny
 
Gabriela Augustynowicz – pedagog, wychowanie w rodzinie    o mnie»
Maciej Misztal - psycholog    o mnie»
Grażyna Ciechanowska - terapa pedagogiczna
  Biblioteka
 
Iwona Kołodziejczyk - nauczyciel bibliotekarz
Anita Mikucka - Moczek - nauczyciel bibliotekarz    o mnie»

» Sukcesy szkoły

» Nasza szkoła

» International info

      

»Spacer po Twardej