„Umowa o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim”

W dniu 30 października 2017r została podpisana umowa o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim reprezentowanym przez Wydział Zarządzania.
Umowa została podpisana przez prof.dr. hab. Alojzego Nowaka -Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
oraz dyr Wandę Turlej CLV LO.
d1.jpg d2.jpg d3.jpg d4.jpg d5.jpg