„WYdział Fizyki UW”

W ramach współpracy zawartej pomiędzy Wydziałem Fizyku UW uczniowie klasy 3A w dniu 14 grudnia uczestniczyli w warsztatach Otaczający nas świat jest kolorowy. Niektóre z barw wynikają z pochłaniania promieniowania widzialnego, inne z jego emisji (np. markery fluorescencyjne). W trakcie warsztatów uczniowie dowiedzieli się, jak powstają kolory i jak je mierzymy.


d1.jpg d2.jpg d3.jpg d4.jpg d5.jpg d6.jpg d7.jpg d1.jpg d2.jpg d3.jpg d4.jpg d5.jpg d6.jpg d7.jpg d1.jpg d2.jpg d3.jpg d4.jpg d5.jpg d6.jpg d7.jpg