„TRUDNY TEMAT – Weź to na warsztat”

Między 20 listopada, a 15 grudnia realizowany był w naszej szkole projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej. W jego przeprowadzenie zaangażowani byli uczniowie klas 2 i 3 gimnazjalnych oraz 1 klas licealnych.
Po kilkugodzinnych warsztatach i przygotowaniach, wybrane osoby prowadziły lekcje wychowawcze metodą CoResolve,
na temat HOMOFOBII. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i nauczycieli/wychowawców. Okazało się, że mimo różnicy zdań i przekonań, młodzież potrafi ze sobą rozmawiać.
Przedstawiać swoje poglądy i słuchać uważnie innych opinii.
d1.jpg d2.jpg d3.jpg d4.jpg d5.jpg