„Międzynarodowy Dzień Tolerancji”

Międzynarodowy Dzień Tolerancji, to święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO.
Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości.
Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.
Działania na rzecz tolerancji w ramach obchodów skierowane zostały zarówno do placówek oświatowych jak i szerszego kręgu społeczeństwa. W Deklaracji UNESCO, państwa członkowskie podkreślają nie tylko konieczność walki z nietolerancją i rasizmem, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej.
Obchody Dnia Tolerancji mają na celu:
• znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji,
• zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji,
• wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.
W ramach projektu „Jak się pięknie różnić” zorganizowaliśmy happening i w ten sposób kolejny już raz włączyliśmy się w obchody tego święta.

d1.jpg d2.jpg d3.jpg