„Krew. Łączy i dzieli”

W ramach projektu „Jak się pięknie różnić”, grupa uczniów odwiedziła Muzeum POLIN, gdzie obejrzała wystawę „Krew. Łączy i dzieli”. Inspiracją do jej zorganizowania była ekspozycja w Jewish Museum London,
która w sposób przekrojowy prezentowała zagadnienie krwi w kontekście kultury żydowskiej. Ekspozycja pogłębia wiedzę na temat krwi w kulturze żydowskiej w jej wymiarze religijnym, historycznym i społecznym, odnosząc się do tradycji i współczesności.
Jej celem jest ukazanie faktów, a także obalenie stereotypów, zwłaszcza w kontekście relacji chrześcijańsko-żydowskich.
Organizatorzy wystawy prowokują do stawiania sobie pytań o to, czy kryterium krwi także określa pochodzenie. Czy więzy krwi są ważniejsze niż przynależność narodowa i kulturowa? Jaką rolę odgrywa krew w tym,
jak określamy samych siebie i jak określają nas inni? W narrację całości wystawy wplecione zostały dzieła sztuki współczesnej, która wizualizuje, buduje konteksty,
wskazuje pytania, syntetyzuje. Jest refleksją nad poszczególnymi wątkami wystawy, komentarzem poszerzającym wybrane tematy za pomocą języka sztuki.
d1.jpg d2.jpg d3.jpg d4.jpg