„ERASMUS + ”

Podczas wyjazdowej rady szkoleniowej, która odbyła się w dniu 25.11.2017 uczestnicy projektu ,,Dwujęzyczni uczniowie - dwujęzyczni nauczyciele - szkolenia językowe i metodyczne nauczycieli i kadry kierowniczej Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego w Warszawie” mieli okazję podzielić się swoimi wrażeniami oraz wiedzą zdobytą na kursach językowych i metodycznych w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz na Malcie. Udział w projekcie zachęcił naszych nauczycieli do zaangażowania się w projekty eTwinning, o których opowiadała p.Anna Grabek, która brała udział w szkoleniu w Cambridge. . Prezentacja eTwinning
Power w Londynie
From Pronunciation to Storytelling
Sewilla
Cambridge - kurs językowy

d1.JPG d2.JPG d3.JPG d4.JPG d5.JPG