„Tydzień Konstytucyjny”

W ramach Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy w szkole odbywają się lekcje
prowadzone przez prawników. Podczas lekcji uczniowie dowiadują się m.in. o roli sądów powszechnych w stosowaniu prawa, przy uwzględnieniu prymatu ustawy zasadniczej.
Lekcje pozostaną na długo w pamięci uczniów. Zaszczepią w nich szacunek do prawa i praworządności,
wartości, których zrozumienie i utrwalenie w świadomości młodych ludzi jest przecież kluczowe w budowaniu państwa prawa.
d1.jpg d2.jpg