„Trudny temat – Weź to na warsztat”

Projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej

Jak radzić sobie z kontrowersyjnymi tematami w klasie?
Jak poruszać z młodymi ludźmi tematy ważne i trudne, o których nikt nie chce mówić?
Jak rozmawiać efektywnie, tak aby wykorzystać w pełni możliwości spotkania?
Jak konfrontować się w istotnych sprawach nie niszcząc relacji?
To pytania, na które próbuje odpowiedzieć projekt „Trudny temat - Weź to na warsztat”

Cel projektu: Celem projektu jest ułatwienie podejmowania w szkołach i lokalnym środowisku merytorycznych, opartych na wzajemnym szacunku rozmów na trudne i "niewygodne" tematy.
Udostępnienie nauczycielom i uczniom, uczennicom sprawdzonych i gotowych metod pracy w sytuacjach kryzysowych.
Zachęcenie nauczycieli do podejmowania działań wokół trudnych tematów - inicjowania rozmów, debat, akcji społecznych i teatralnych i filmowych oraz warsztatów wokół trudnych tematów.

W poniedziałek 20 listopada uczestnicy projektu „Jak się pięknie różnić” brali udział w trzygodzinnych warsztatach.
Zajęcia prowadzone były metodą CoResolve,
przez koordynatorkę programu „Trudny temat-weź to na warsztat” Malwinę Baranowską – Janusz. Młodzież uczyła się metod rozmowy na trudne tematy oraz słuchania osób o innych poglądach.
Zdobyte umiejętności wykorzystane będą między innymi w dalszych etapach realizacji projektu.
d1.jpg d2.jpg d3.jpg d4.jpg d5.jpg d6.jpg d7.jpg d8.jpg d9.jpg d10.jpg d11.jpg d12.jpg d13.jpg d14.jpg d15.jpg d16.jpg d17.jpg d18.jpg d19.jpg d20.jpg d21.jpg d22.jpg d23.jpg d24.jpg d25.jpg d26.jpg d27.jpg