Akcja „ŻONKILE” 19 kwietnia 2017


ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ 19 kwietnia 1943 dwa tysiące Niemców wkroczyło do Getta Warszawskiego, by je ostatecznie zlikwidować. Przeciwstawiło im się kilkuset młodych ludzi z Żydowskiej Organizacji Bojowej oraz Żydowskiego Związku Wojskowego. Wielu wiedziało, że nie mają szans. Woleli zginąć w walce, by ocalić swoją godność. Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca ŻOB. W rocznicę powstania składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Nasze żonkile nawiązują do tej tradycji. Nosząc je pokazujemy, że ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ o tych, którzy zginęli w walce o godność. Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w akcji Żonkile, rozdając przechodniom żółte kwiatki i przypominając o tamtych wydarzeniach...

d1.jpg d2.jpg d3.jpg d4.jpg