„Wymiana polsko- włoska klasy 2c”


Poland- Italy exchange class 2c
On 28th March we met our Italian friends again. We had some activities and games at school and in the evening we all went home. The next days were full of attractions. We visited the Copernicus Science Centre, Łazienki Park,
we were on the 32nd floor of the Palace of Culture and we went to the Museum of Warsaw Uprising. We even went to Cracow for two days.There, we visited the most famous places like the Royal Castle or the Salt Mine in Wieliczka and we took a photo with the dragon blowing fire! We had a lot of fun playing the city- game in the streets of Warsaw.
At the end of our exchange, which ended on 3rd April, we went bowling and enjoyed our time together. We will always remember the fantastic moments we spent with our friends.

Wymiana polsko- włoska klasy 2c
28 marca ponownie spotkaliśmy nasze włoskie koleżanki i kolegów. Zorganizowaliśmy gry i zabawy w szkole, a wieczorem wszyscy pojechaliśmy do naszych domów. W kolejnych dniach zwiedziliśmy m.in. Centrum Nauki Kopernik razem z Planetarium, Park Łazienkowski,
wjechaliśmy na 32 piętro Pałacu Kultury i odwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego. Na dwa dni pojechaliśmy do Krakowa gdzie zwiedziliśmy miejsca takie jak Zamek Królewski i kopalnia soli w Wieliczce oraz zrobiliśmy zdjęcie ze Smokiem Wawelskim.
Świetnie się bawiliśmy grając w grę miejską ulicami Warszawy. Pod koniec wymiany, która skończyła się 3 kwietnia, wspólnie graliśmy w kręgle. Nigdy nie zapomnimy fantastycznych chwil spędzonych z naszymi przyjaciółmi i z przyjemnością będziemy wspominać razem spędzone dni.
d1.jpg d2.jpg d3.jpg d4.jpg d5.jpg d6.jpg d8.jpg d9.jpg d10.jpg