„Niebieski Tydzień” dla Fundacji „Kawałek Nieba”


Akcją na rzecz Fundacji „Kawałek Nieba” rozpoczęliśmy tegoroczne działania w ramach projektu „Jak się pięknie różnić”. Na prośbę zeszłorocznego absolwenta naszej szkoły-Mateusza Waltera zorganizowaliśmy kawiarenkę, z której cały dochód przekazaliśmy fundacji. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, udało się zebrać 2425 zł. W imieniu Fundacji WIELKIE DZIĘKI !!! Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym ”Kawałek Nieba” powstała, aby nieść pomoc w leczeniu – ratować życie i zdrowie dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz pomóc dzieciom cierpiącym z powodu niedożywienia, biedy, trudnej sytuacji życiowej. Pomaga dzieciom – kupuje leki, finansuje leczenie i operacje medyczne ratujące życie i zdrowie, rehabilitacje oraz sprzęt medyczny. Dożywia ubogie dzieci w szkołach. Pomaga także dzieciom, które straciły rodzica oraz tym, których rodzice są ciężko chorzy, a także bardzo często dzieciom pokrzywdzonym przez przemoc w rodzinie .- prowadzi akcję Pogotowie Dziecięce.
d1.jpg d2.jpg d3.jpg d4.jpg d5.jpg d6.jpg d7.jpg d8.jpg