„Szkoła ETI, Malta”

Od 31 lipca do 12 sierpnia w szkole ETI na Malcie w miejscowości St. Julians odbył się kurs języka angielskiego Fluency Language Development for Educational Staff. Szkolenie było realizowane w ramach projektu: „Dwujęzyczni uczniowie - dwujęzyczni nauczyciele”, które zostało w całości sfinansowane ze środków EFS w ramach programu POWERW kursie wzięły udział dwie nauczycielki: Wanda Turlej i Małgorzata Frączyk. Zajęcia odbywały się w grupach 7-10 osobowych, gromadzących studentów z różnych krajów.
Lekcje prowadzili native speakerzy. Sale do nauki były klimartyzowane oraz wyposażone w tablice interaktywne. Podczas zajęć prowadzący używali bardzo zróżnicowanych metod dydaktycznych, praca w grupach, praca w parach, dialogi, testy, ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz wypowiedzi ustne.
Zajęcia były bardzo intensywne, wymagały pełnej koncentracji i były prowadzone wyłącznie w języku angielskim. Nauczyciele przygotowali bogaty zasób materiałów dotyczących słownictwa, gramatyki i kultury krajów anglojęzycznych.Kurs był nakierowany na rozwijane płynności mówienia poprzez inicjowanie dyskusji na wcześniej zaplanowane tematy. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość wpływu na treść zajęć.
Do programu zajęć należały ćwiczenia na słownictwo potrzebne w sytuacjach codziennych oraz na prawidłową wymowę.Szkoła ETI udostępniła na okres od jednego do trzech miesięcy po zakończeniu kursu stronę internetową z ćwiczeniami interaktywnymi umożliwiającymi rozwijanie nabytych umiejętności. Oprócz tego otrzymaliśmy linki do bezpłatnych stron internetowych z ćwiczeniami z których możemy korzystać po zakończeniu kursu.
Każdy uczestnik na zakończenie szkolenia przedstawiał prezentację na wybrany temat w języku angielskim.Pobyt na szkoleniu, oprócz nauki języka angielskiego umożliwił też nawiązanie kontaktów z innymi szkołami w Polsce i za granicą. Wymiana doświadczeń może być w przyszłości pomocna przy realizacji kolejnych projektów, np. e-twinnigowych.Rozwój umiejętności w zakresie języka angielskiego może ułatwić w przyszłości nawiązanie kontaktów z nowymi szkołami partnerskimi za granicą.
Szkolenie wzmocniło naszą wiarę we własne umiejętności i pomogło w przełamaniu barier językowych w kontaktach z ludźmi z różnych kultur i religii.
Dodatkowe kompetencje uzyskane podczas szkolenia: umiejętność radzenia sobie w trudnych i nowych sytuacjach w języku angielskim.Po zajęciach studenci mieli okazję poznać Maltę oraz sprawdzić w praktyce świeżo nabyte wiadomości.
Szkoła ETI zorganizowała wycieczkę:
1. na "siostrzaną" wyspę Malty - Gozo. Podczas niej uczestnicy mieli okazję poznać historię Gozo i poszerzyć swoje wiadomości o słownictwo historyczne, kulturowe oraz przyrodnicze.
2. do stolicy Malty – Valletta, która położona jest na półwyspie Sceberras pomiędzy dwiema zatokami Grand Harbour i Marsamxett Harbour. Jest to najdalej wysunięta na południe europejska stolica. Wycieczka rozpoczęła się od obejrzenia filmu opisującego bogatą historię powstania Malty. Następnie wąskimi uroczymi uliczkami przewodnik poprowadził grupę do historycznego centrum Valletty.
3. do dawnej stolicy Malty – Mdiny, położonej w centralnej części wyspy. Jest to średniowieczne miasto z wąskimi, cichymi uliczkami, położone na wzgórzu, skąd roztacza się szeroki widok na całą Maltę. Podczas tej wycieczki zwiedziliśmy fortyfikacje Mdiny i katedrę Św. Pawła (główna świątynia katolicka). Spacer po Mdinie był atrakcją samą w sobie. Nie bez powodu jest nazywana „cichym miastem” ze względu na brak możliwości poruszania się samochodami.
11 sierpnia 2017r odbyły się ostatnie zajęcia, na których studenci mieli możliwość przedstawienia szkół w których pracują swoich zainteresowań oraz przedstawienie autoprezentacji w języku angielskim. Było wiele wzruszeń. Dokonaliśmy ewaluacji zajęć a następnie otrzymaliśmy certyfikaty ukończenia szkolenia wydane przez Executive Training Institute, Malta.
d1.jpg d2.jpg d3.jpg d4.jpg d5.jpg d6.jpg d7.jpg d8.jpg d9.jpg d10.jpg d11.jpg d13.jpg d14.jpg d15.jpg d16.jpg d17.jpg d18.jpg d19.jpg