Dwujęzyczni uczniowie - dwujęzyczni nauczyciele - szkolenia językowe i metodyczne nauczycieli i kadry kierowniczej Gimnazjum
Wielka Brytania - Cambridge - 2.07 - 15.07.2017


The first five teachers left for Cambridge on 2 July. They have begun methodology courses, such as Expert Teaching, Bringing British Culture to life, and Pronunciation and Storytelling, and language courses at Bell Cambridge located on the beautiful Homerton College campus.

Pierwsza grupa nauczycieli wyjechała 2 lipca do Cambridge, gdzie rozpoczęła kursy metodyczne, jak np. Expert Teaching, i językowe w szkole Bell Cambridge, zlokalizowanej na terenie pięknego kampusu Homerton College.
d1.jpg d2.jpg d3.jpg d4.jpg d5.jpg d6.jpg d7.jpg d8.jpg d9.jpg d10.jpg d11.jpg d12.jpg d13.jpg d14.jpg d15.jpg