„Kurs Creative teaching, Cambridge 16-29 lipiec 2017 ”


Kurs metodyczny poświęcony kreatywnym metodom nauczania prowadzony przez Chaz'a Pugliese, autora publikacji z zakresu metodyki nauczania języków obcych, a w szczególności roli motywacji i kreatywności.

Zajęcia odbywają się na terenie Homerton residence, będącym również miejscem zamieszkania uczestników kursów Bell.
Poza kursem podstawowym szkoła oferuje mnóstwo interesujących warsztatów i wykładów do wyboru. Przygotowano również program kulturalny, a w nim takie wydarzenia jak wspólna wyprawa łodziami po rzece Cam, koncert muzyki na żywo, zajęcia sportowe (sporty brytyjskie) i wiele innych.

A course on creative methods in teaching led by Chaz Pugliese, a trainer and an author of publications in the field of methodology and particularly about the role of motivation and creativity.
The classes are held in the Homerton residence, which is also the place of accomodation for the course participants.
Besides the regular course, Bell offers a variety of extra workshops and talks. There is also a cultural programme, including such events as punting, live concert of the British music, sports competitions and many more.

d1.jpg d2.jpg d3.jpg d4.jpg d5.jpg