„Z wizytą w polskich szkołach na Litwie”

A w polskiej szkole, w przyjaciół kole
nauki miło płynie czas.
Na Wileńszczyźnie w pięknej polszczyźnie
nauczyciele uczą nas!


Z wielką radością przyjęliśmy zaproszenie od zaprzyjaźnionej polskiej Szkoły Podstawowej w Pikieliszkach na Litwie na uroczyste obchody 80-lecia jej istnienia. Dla nas było jasne, że reprezentacja Gimnazjum nr 42 musi tam być, ponieważ wzajemne relacje z polskimi szkołami na Litwie są tradycją od początku istnienia naszego gimnazjum. Zanim wyjechaliśmy, zorganizowaliśmy dla naszych przyjaciół zbiórkę tego wszystkiego, czego im najbardziej potrzeba – dzięki ofiarnym sercom Uczniów i Rodziców udało się nam zebrać książki, gry planszowe, zabawki, sprzęt sportowy, artykuły biurowe, pomoce naukowe. Wszystkich darów było naprawdę dużo! Ze sprzedaży ciast w szkolnej kawiarence pozyskaliśmy fundusze, które pozwolą zapewnić szkole w Pikieliszkach opał podczas nadchodzącej zimy. Głównym celem naszej wyprawy był uroczysty jubileusz w szkole w Pikieliszkach. Nie byliśmy tam jedyną polską szkołą, która swoją obecnością w asyście sztandaru szkoły wsparła uroczystości rocznicowe 24 listopada – obecne były również reprezentacje dwóch szkół podstawowych z Polski oraz przedstawiciele władz samorządowych. Sam jubileusz zgromadził ogromną społeczność związaną przez lata z polską szkołą w Pikieliszkach, ponieważ obecni byli dyrektorzy szkół polskich okręgu wileńskiego, przedstawiciele władz oświatowych, posłanka Rita Tamašunienė, absolwenci, rodzice oraz nauczyciele, którzy przez wiele lat pracowali w Pikieliszkach a także liczni przyjaciele tej placówki. Część artystyczna, przygotowana przez wszystkich uczniów tej szkoły, dostarczyła nam wielu wzruszeń. Mniej oficjalna część, która przybrała formę wspólnej zabawy z polskimi równieśnikami, pozwoliła nam lepiej poznać dzieci i młodzież z tej maleńkiej społeczności szkolnej liczącej łącznie 13 uczniów, którzy jednak wbrew wszystkiemu pragną właśnie w tej a nie innej szkole zdobywać wiedzę i rozwijać swoje pasje. Poza Szkołą Podstawową w Pikieliszkach odwiedziliśmy także zaprzyjaźnione od lat szkoły w Podbrzeziu oraz w Niemieżu. Każda ze szkół dostała od nas potrzebną pomoc, aby możliwy był dalszy rozwój tych placówek, ich trwanie w pielęgnowaniu tradycji, historii oraz języka polskiego, który przecież nigdzie nie brzmi tak pięknie jak na Kresach. Zajrzeliśmy także do przedszkola w Mejszagole, by spotkać się z najmłodszymi Polakami na Litwie – tu nam zasłuchanym w teksty Brzechwy w wykonaniu maluchów trudno było ukryć wzruszenie Na zakończenie naszej wyprawy odbyliśmy jeszcze krótki spacer po Wilnie, pięknym mieście zwanym perłą baroku. Odwiedziliśmy najważniejsze miejsca m.in. Cmentarz na Rossie, Ostrą Bramę, Celę Konrada, Kościół na Antokolu. Zwykle ludzie podróżują, aby poznać nowe miejsca, my poznaliśmy przede wszystkim ludzi oraz podejrzeliśmy troszkę codzienność polskich szkół na Litwie. Nasza życzliwość i wsparcie będą zawsze je otaczały.
Uczestnicy wyprawy:

Marta Korpacz
Joanna Rapiejko
Julia Sobiech
Stanisław Chodak
Michał Pec
Magdalena Stokowska
Jacek Gotkowski

d1.jpg d2.jpg d3.jpg d4.jpg d5.jpg d6.jpg d7.jpg d8.jpg d9.jpg d10.jpg d11.jpg d12.jpg d13.jpg d14.jpg