„KLONtwa, czy nadzieja genetyki – debata o klonowaniu”


Klonowanie od dawna stanowi obiekt zainteresowania naukowców, a w zwykłych ludziach wzbudza wątpliwości, czy proces ten, który początkowo dokonywany był na zwierzętach, nie spowoduje tragedii, jeśli zastosuje się go do organizmu ludzkiego.
Tematem tym zainteresowali się również uczniowie klas trzecich. Przygotowali debatę „KLONtwa, czy nadzieja genetyki”. W jej trakcie zwolennicy i przeciwnicy procesu, mogli wymienić poglądy i próbować przekonać się argumentami „za” lub „przeciw”. Do debaty aktywnie włączała się także publiczność.
Rozmowa wywołała sporo emocji, ale wymiana zdań odbywała się w kulturalnej atmosferze. Ze względu na ograniczenie czasowe, żadnej ze stron nie udało się przekonać adwersarzy. Dyskusja toczyła się jeszcze długo na szkolnych korytarzach…
d1.jpg d2.jpg d3.jpg d4.jpg d5.jpg d6.jpg d7.jpg d8.jpg d9.jpg