„ŚWIATOWY DZIEŃ TOLERANCJI”

ŚWIATOWY DZIEŃ TOLERANCJI-Projekt „Jak się pięknie różnić”
Światowy Dzień Tolerancji ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO.
Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości.
Dzień ten był okazją do przygotowania Happeningu pokazującego nasz stosunek do innych ludzi. Uczestnicy projektu „Jak się pięknie różnić” zaprosili uczniów naszej szkoły do włączenia się w to wydarzenie. Przygotowali kolorowe motylki, które można było przykleić wokół splecionych dłoni i tym samym wyrazić swój szacunek, akceptację i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie.
d1.jpg d2.jpg d3.jpg d4.jpg