„ŚWIATOWY DZIEŃ WALIKI Z AIDS”


Światowy Dzień AIDS lub Światowy Dzień Walki z AIDS (ang. World AIDS Day) – święto obchodzone corocznie 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku. Zgromadzenie Ogólne ONZ wyraziło swoją troskę w związku ze skalą pandemii, podkreślając znaczenie obchodów tego dnia w swojej rezolucji z 1988 roku
W tym dniu na całym świecie, w tym i Polski, odbywają się m.in. konferencje, happeningi oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. Krajowe Centrum ds. AIDS (Polska) w ramach Światowego Dnia Walki z AIDS od 2001 roku prowadzi kampanie multimedialne.
W naszej szkole dla zwrócenia uwagi na problem, osoby zaangażowane w projekt „Jak się pięknie różnić” rozdawały czerwone wstążeczki – symbol solidarności z chorymi.
d1.jpg d2.jpg d3.jpg d4.jpg d5.jpg