„Światowy Dzień Tolerancji”

16 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Tolerancji. W obliczu problemu z Uchodźcami, zamachów terrorystycznych i narastających ruchów narodowościowych zwróciliśmy uwagę na nietolerancję wśród mieszkańców Europy. Przed lekcjami rozdawane były kolorowe żonkile.
Uczniowie przyklejali je przy napisie TOLERANCJA, dając wyraz solidarności z postawą tolerancji dla inności. Na korytarzach pojawiły się plakaty propagujące zrozumienie i sympatię dla odmienności, która spotyka się z niezrozumieniem, co prowadzi niekiedy do agresji i przemocy.
Nie zgadzamy się z takimi sytuacjami, dlatego aktywnie włączyliśmy się w obchody ŚWIATOWEGO DNIA TOLERANCJI

d1.jpg d2.jpg d3.jpg d4.jpg d5.jpg d6.jpg d7.jpg d8.jpg d9.jpg d10.jpg d11.jpg