„Kaleka czy COOL-awy”

Poruszamy się na wózkach. Czy jest to dla nas tragedia? Czy, z tego powodu, czujemy się naprawdę nieszczęśliwi? Czy to może społeczeństwo nas tak postrzega bo tak jesteśmy przedstawiani? – wypowiedź Pana Marka Sołtysa gościa warsztatów zorganizowanych w naszej szkole.

d1.jpg d2.jpg d3.jpg d4.jpg d5.jpg d6.jpg d7.jpg d8.jpg d9.jpg d10.jpg d11.jpg d12.jpg d13.jpg d14.jpg d15.jpg d16.jpg d17.jpg d18.jpg d19.jpg d20.jpg d21.jpg d22.jpg d23.jpg d24.jpg d25.jpg d26.jpg d27.jpg