„Dzień dla Kandydatów”

21 marca odbył się w naszej szkole Dzień dla Kandydatów. To propozycja przezentacji szkoły wszystkim nią zainteresowanym – rodzicom i uczniom, którzy zastanawiają się nad wyborem gimnazjum. W wybranych salach nasi uczniowie przybliżali szóstoklasistom specyfikę klas i samej szkoły, reklamując tym samym ofertę edukacyjną.
W tym samym czasie podczas spotkania z panią dyrektor rodzice mogli zebrać wszystkie istotne informacje dotyczące rekrutacji, funkcjonowania szkoły oraz zasad i tradycji w niej obowiązujących.

d1.jpg d2.jpg d3.jpg d4.jpg d5.jpg d6.jpg d7.jpg d8.jpg d9.jpg d10.jpg d11.jpg d12.jpg d13.jpg d14.jpg d15.jpg d16.jpg d17.jpg d18.jpg d19.jpg d20.jpg d21.jpg d22.jpg d23.jpg d24.jpg d25.jpg d26.jpg