„Turnieju Pierwszej Pomocy "Młody ratownik".”

Już po raz 3 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 było organizatorem Turnieju Pierwszej Pomocy "Młody ratownik".
W tym roku w rywalizacji międzyszkolnej udział wzięło 8 drużyn, między innymi Gimnazjum 37, 38, 166, SP nr 3 Sulejówek, Gimnazjum 42.

W tym roku postawiliśmy na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, stąd z 3 pozoracji 2 dotyczyły właśnie tej tematyki.
Mieliśmy potrącenie rowerzysty, potrącenie kobiety z niemowlęciem i bójkę.
Na wszystkich pozoracjach 5 osobowe zespoły miały pełne ręce roboty. Trzeba było zapewnić bezpieczeństwo ratownikom, udzielić właściwie pierwszej pomocy, udzielić wsparcia psychicznego i termicznego.
Ogromna rzesza organizatorów, uczniów klas 3 Gimnazjum 42, starała się jak.najrealniej oddać stan zagrożenia na pozoracjach. Sztuczna krew i gra aktorska powodowały, że przestraszeni przechodnie zatrzymali się i robili zdjęcia.
Rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana. Najlepiej radzącą sobie drużyną okazała się SP nr 3 w Sulejówku, przygotowana przez Panią Aleksandrę Poźlewicz.
Dziękuję Pani Dyrektor Małgorzacie Tarce za wspieranie idei organizacji turnieju.
Dziękuję Panu Piotrowi Poźlewiczowi (naszemu absolwentowi), który był sędzią głównym zawodów i przygotowywał turniej pod kątem merytorycznym.
Dziękuję licznej ekipie Pana Poźlewicza.
Dziękuję Panu Wojciechowi Poletyłło, kierownikowi Delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, za pomoc w organizacji turnieju.
Dziękuję Tramwajom Warszawskim, za nadesłanie gadżetów reklamowych, które posłużyły jako nagrody.
Dziękuję opiekunom drużyn, którzy stawili się na turnieju.
DZIĘKUJĘ RADZIE RODZICÓW GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO NR 42 W WARSZAWIE ZA DOFINANSOWANIE IMPREZY!!!


d1.jpg d2.jpg d3.jpg d4.jpg d5.jpg d6.jpg d7.jpg d8.jpg d9.jpg d10.jpg