Pokazowa lekcja chemii


Dnia 29 listopada klasy 2A i 3C uczestniczyły w projekcie prowadzonym pod patronatem Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN o nazwie "Orlen School Project", obejmującym prowadzenie pokazowych lekcji chemii. Uczniowie mieli okazję zdobyć szczegółową wiedzę na temat pozyskiwania, przeróbki i właściwości ropy naftowej - podstawowego surowca przemysłu chemicznego. Oglądali doświadczalny pokaz procesu destylacji frakcjonowanej prowadzony w specjalistycznej aparaturze chemicznej. Dla uczniów szczególnie zainteresowanych, czekały nagrody rzeczowe. Profesjonalizm i kontaktowość prowadzących lekcję zostały docenione przez słuchaczy, dlatego chcielibyśmy kontynuować współpracę i częściej organizować zajęcia tego typu.
Joanna Redak

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg