AIESEC

W dniach 11-15 lutego br. nasza szkoła gości trójkę wolontariuszy z AIESEC (fr. Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales). To pozarządowa organizacja non-profit i jedna z największych organizacji studenckich na świecie prowadzona przez studentów i niedawnych absolwentów interesujących się problemami otaczającego świata, przywództwem oraz zarządzaniem. Przez cały tydzień, Zoli z Węgier, Estera-Aidali z Meksyku i Diane z Kirgistanu codziennie przez 4 godziny prowadzą zajęcia w języku angielskim z klasami 2b i 2c. Podczas zajęć wolontariusze przedstawiają swoje ojczyste kraje, a także prowadzą pogadanki o tolerancji, wielokulturowości i problemach współczesnego świata.

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg