Stypendia Prezydenta Warszawy dla 40-tu uczniów GnaTa!  

24 października 2011r. w Teatrze Współczesnym odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Prezydenta Warszawy. Stypendia wręczał wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński i dyrektor Biura Edukacji Jolanta Lipszyc. Spośród 212 stypendystów warszawskich szkół, 40 stypendiów otrzymali uczniowie Gimnazjum na Twardej. Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce przyznaje Prezydent Warszawy. Ubiegać się o nie mogą uczniowie warszawskich szkół, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 5,0 oraz są laureatami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty.


1.jpg (61531 bytes) 2.jpg (61531 bytes) 3.jpg (61531 bytes) 4.jpg (61531 bytes) 5.jpg (61531 bytes) 6.jpg (61531 bytes) 7.jpg (61531 bytes) 8.jpg (61531 bytes) 9.jpg (61531 bytes)