Slubowanie klas pierwszych w roku szk. 2011/2012 

1.jpg (61531 bytes) 2.jpg (61531 bytes) 3.jpg (61531 bytes) 4.jpg (61531 bytes) 5.jpg (61531 bytes) 6.jpg (61531 bytes) 7.jpg (61531 bytes) 8.jpg (61531 bytes) 9.jpg (61531 bytes) 9.jpg (61531 bytes) 9.jpg (61531 bytes)