Lekcja biologii27 marca bieżącego roku studenci biologii SGGW, przeprowadzili w naszym Gimnazjum lekcje dla klasy 2F i 2A. Tematem lekcji była "Biologia kwitnienia roślin okrytonasiennych". Prowadzący lekcję są członkami Sekcji Botanicznej Międzywydziałowego Koła Naukowego SGGW. Lekcja wzbudziła żywe zainteresowanie u uczniów. Studenci zaprezentowali m.in. prawdziwe, nie tylko jadalne, owoce i opowiedzieli o różnicach i podobieństwach między nimi, a także pokazali szereg krótkich, cennych merytorycznie filmów ilustrujących temat lekcji.


1.jpg 3.jpg 6.jpg (61531 bytes) 9.jpg (61531 bytes) 10.jpg (61531 bytes) 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg (61531 bytes) 16.jpg (61531 bytes) 19.jpg (61531 bytes) 20.jpg (61531 bytes)