Szkoła Partnerska Republiki Federalnej Niemiec
Deutsches Sprachdiplom I

Od 2008 roku Gimnazjum na Twardej należy do grona Szkół Partnerskich Republiki Federalnej Niemiec. Staliśmy się szkołą DSD. Oznacza to, że nasi uczniowie po trzech latach nauki w klasach dwujęzycznych, gdzie oprócz 6 godzin języka niemieckiego, mają również 2 godziny przedmiotu zwanego Landeskunde, prowadzonego przez niemieckiego nauczyciela oraz innych przedmiotów prowadzonych w tym języku, przystępują do egzaminu DSD I (Deutsches Sprachdiplom I).

Jesteśmy jednym z 2 gimnazjów w Polsce przeprowadzających ten egzamin.

Egzamin ten dokumentuje znajomość języka na poziomie B1, czyli poziomie samodzielności, według kryteriów ESOKJ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)

W roku szkolnym 2007/2008 przeprowadzony został w naszej szkole pierwszy egzamin DSDI, który zdali wszyscy uczniowie.